tesa_50533_pr_002

tesa® Bumperfilm 50560 PV0

Ochranná fólie na plasty a na čerstvě lakované plastové povrchy

Popis produktu

tesa® Bumperfilm 50560 je prémiová řada samolepicích ochranných fólií na ochranu citlivých povrhů, např. lakované nárazníky.

Výhody:
  • Ekonomické řešení eliminující dodatečné leštění a opravy laku po odmaskování
  • Chrání lak během venkovního skladování až po dobu 6 měsíců
  • Snadná rychlá aplikace a odstranění
  • Dobrá lepivost na řadě laků i během transportu (testováno při rychlostech nad 160km/h - 100mph)
  • Snadno se likviduje - fólie a lepidlo jsou přátelské vůči životnímu prostředí.

Hlavní aplikace

Ochrana lakovaných plastových nebo/a kovových materiálů před prachem a poškrábáním, během montáže, skladování a přepravy.

Technické vlastnosti

Druh lepidla PIB
Celková tloušťka 75 µm
Materiál nosiče polyolefinová fólie

Hodnocení vlastností

Protažení do přetržení 450 %
Odolnost proti chemikáliím velmi dobré
UV odolnost 24 weeks
Síla přetržení 16 N/cm
Vhodná pro výsekávání (výseky) ano
Snadno odstranitelná ano

Adhezní vlastnosti

Přilnavost na ocel 1.7 N/cm
Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Související produkty