tesa_04089PV6_pr_002

tesa® 4089

Univerzální balicí páska

Popis produktu

Páska tesa® 4089 má robustní a flexibilní PP nosič o tloušťce 28 µm s lepidlem z přírodního kaučuku. Její adhezní vlastnosti jsou optimální pro střední teploty v rozsahu od −30 °C do 100 °C a činí ji ideální pro vnitřní použití. Páska s přírodním kaučukem tesa® 4089 je optimální produkt pro balení a lepení kartonů. Má vysokou přilnavost a krátkou dobu prodlevy, snadno se odmotává a lze ji pohodlně používat s ručním odvíječem nebo průmyslovým strojem. Polypropylenový nosič je velmi lehký.

Hlavní aplikace

  • Ruční a automatické lepení lehkých a středně těžkých kartonových obalů
  • Velmi vysoká přilnavost na mnoho povrchů a krátká doba prodlevy (dřevo, papír, fólie…)
  • Lepidlo ze syntetického kaučuku špičkové kvality
  • Výtečná adheze na polární i nepolární povrchy

Technické vlastnosti

Druh lepidla přírodní kaučuk
Celková tloušťka 46 µm
Materiál nosiče PP fólie

Hodnocení vlastností

Protažení do přetržení 145 %
Ruční aplikace ano
Síla přetržení 43 N/cm
Automatická aplikace ano

Adhezní vlastnosti

Přilnavost na ocel 2.2 N/cm
Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Související produkty