tesa_06075_pr_002

tesa® 6075

Průmyslový ruční odvíječ balicí pásky

Popis produktu

Profesionální ruční odvíječ balicí pásky tesa® 6075 je vhodný pro balicí pásky tesa® do šíře 75 mm.
Systém dvou přítlačných válců umožňuje snadnou manipulaci a bezpečnou ochranu ostří. Páska je odstřihnuta po stisknutím spouště na rukojeti. Nastavitelná regulace tahu umožňuje správné odvíjení i pásek s nižší lepivostí. Měkká pogumovaná rukojeť zajišťuje bezpečné a pohodlné držení.

Hlavní aplikace

Přiložte válce odvíječe tesa® 6075 na karton a pásku táhněte směrem k sobě. Páska se odvijí a přitlačí pomocí gumových válečků. K odstřižení pásky stiskněte spoušť a pokračujute s tahem odvíječe.
Nasazení pásky: kotouček pásky nasaďte na osu odvíječe tak, aby lepivá strana směřovala k rukojeti. Otevřete západku spouště a pásku do ní vložte, následně natáhněte do válců. Po natažení stiskněte spoušť a ruční odvíječ tesa® 6075 je připraven k použití.

Hodnocení vlastností

Core diameter 3
Hmotnost 690 g
Roll width max. 75 mm
Max. průměr role 170 mm
Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Související produkty