tesa_06068_pr_001

tesa® 6068

Plně automatický stolní odvíječ

Popis produktu

tesa® 6068 je plně automatizovaný stolní průmyslový odvíječ s čítačem, možností nastavení přesné délky odřezku a řezačkou s optickým senzorem. Lze jej univerzálně použít pro téměř všechny druhy samolepicích pásek tesa® až do šíře 60 mm, především pro TPP, filamentové a textilní pásky.
Odvíječ má digitální displej pro snadné zadávání nastavení délek odřezků a čítač řezaných kusů. Odvíječ je možné použít pro jednostranně i oboustranně lepicí pásky, včetně pěnových do tloušťky cca 1,5 mm. V případě odřezu oboustranných pásek je nutné ruční odstranění krycího papíru na druhé straně pásky.

Hlavní aplikace

Uvolněte páčku jezdce a vložte pásku tesa® do nastavitelného držáku. Posuňte pásku pomocí tlačítka "FORWARD" a upevněte ji do držáku pásky. Požadovanou délku nastavte tlačítky "SET A" a "SET B" v rozmezí od 5 do 999 mm. Požadovaný počet odřezků nastavte pomocí tlačítka "SELECT". Pro zahájení řezu stiskněte tlačítko "START".

Hodnocení vlastností

Core diameter 3
Hmotnost 2500 g
Roll width max. 6-60 mm
Účel použití multifunkční
Délka nastavení až do 5-999 mm
Druh pohonu automatický
Max. průměr role 300 mm
Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Související produkty