Lepidla ze syntetického kaučuku

Tvrdé či měkké? A co takhle pružné?

Věda na pozadí pásek, Komponenty lepicí pásky

Syntetický kaučuk má jedinečnou molekulární strukturu ideální pro výrobu lepicích pásek. Krátký přehled vlastností syntetického kaučuku a odpověď na otázku: Co je syntetický kaučuk?

Tajemství úspěchu syntetického kaučuku spočívá ve struktuře jeho řetězce molekul: dva tvrdé konce na vnější straně (styrén), pružná, měkčí, elastická střední část (butadien). Struktura je následující: styrén-butadien-styrén = SBS. Vypadá to trochu jako švihadlo s obzvlášť dlouhými rukojeťmi. Nejlepší na tom je, že toto švihadlo lze přizpůsobit tak, že s ním snadno překonáte jakýkoli problém.

Chemickou strukturu lepidel ze syntetického kaučuku určují dva tvrdé konce a pružná střední část. Chemici by řekli: styrén-butadien-styrén, zkráceně „SBS“
Chemickou strukturu lepidel ze syntetického kaučuku určují dva tvrdé konce a pružná střední část. Chemici by řekli: styrén-butadien-styrén, zkráceně „SBS“

„Švihadlo“ pro každou příležitost

Poměr pevných konců vůči střední části určuje sílu či pevnost syntetického kaučuku – a v konečném důsledku také jak mobilní nebo měkké je lepidlo lepicí pásky. Styrénový konec segmentu určuje soudržnost (vnitřní sílu) lepidla; elastický střední segment určuje jeho přilnavost. Sám o sobě nemá syntetický kaučuk žádné adhezní vlastnosti. Chcete-li vytvořit lepidlo citlivé na přítlak, musíte přidat pryskyřice zvyšující lepivost. Na rozdíl od přírodního kaučuku má polymer syntetického kaučuku krátkou délku a nízkou molekulovou hmotnost.

Pružná střední část řetězce molekul, nazývaná také elastomer, je s ohledem na stárnutí stabilnější než její přírodní protějšek. Syntetický kaučuk existuje od 60. let. Obvykle ho nacházíme pod synonymy jako SBC (styrénový blokový kopolymer), SBS (styrén-butylén-styrén), SIS (styrén-izoprén-styrén), SEBS (styrén-etylén-butylén-styrén) nebo hotmeltové lepidlo (to je k dispozici i s přírodním kaučukem a akrylátovou bází).

Vlastnosti lepidla ze syntetického kaučuku

Mezi speciální vlastnosti lepidel ze syntetického kaučuku patří jejich vysoká lepivost. To znamená, že lepicí páska se syntetickým kaučukem přilne dobře na mnoho povrchů – i na ty s nízkou povrchovou energií. Kromě toho má vynikající smykovou odolnost: v případě bočního zatížení nesklouzne s povrchu.

Výhody a nevýhody

Pro lepidla se syntetickým kaučukem je společná relativně nízká přilnavost a soudržnost při teplotách vyšších než cca 40 °C. Jejich odolnost vůči stárnutí je nižší než u ostatních lepivých složek, avšak lepší než u lepidel s přírodním kaučukem. Jsou méně vhodná pro vystavení UV záření, což ale lze kompenzovat přidáním stabilizátorů.

Napojovací páska musí mít vysokou lepivost. Proto je založena na lepidlech ze syntetického kaučuku.
Napojovací páska musí mít vysokou lepivost. Proto je často založena na syntetických kaučukových lepidlech. Alternativně se používají akrylová lepidla se zvýšenou lepivostí.
Chemická struktura ukazuje kaučukovou matrici (šedou barvou), která zajišťuje přilnavost a pružnost, a dále polystyrénové domény (modrou barvou) poskytující soudržnost a odolnost vůči přetržení.
Chemická struktura ukazuje kaučukovou matrici (šedou barvou), která zajišťuje přilnavost a pružnost, a dále polystyrénové domény (modrou barvou) poskytující soudržnost a odolnost proti přetržení.

Výhody však jasně převažují nad nevýhodami. Pro začátek zmiňme, že vysoká lepivost není v žádném případě horší než u přírodního produktu. Navíc je vynikající adheze při odlupování jednou z nejdůležitějších vlastností syntetického kaučuku: lepicí páska drží dobře na obtížných i běžných, nepolárních i polárních površích.

Molekulární „švihadlo“ lze kontinuálně přizpůsobovat tak, aby co nejvíce vyhovovalo potřebám různých druhů aplikací: od tuhého a pevného až k měkkému a pružnému. Také dobře známé pásky tesa Powerstrips® obsahují syntetický kaučuk. Na rozdíl od přírodního kaučuku jej lze nanášet také na transparentní fólie. V neposlední řadě umožňuje výroba syntetického kaučuku rychlé postupy, které snižují výrobní náklady (například při lepení krabic).