Lepidla a pásky citlivé na tlak

Proč na páskách působí zrovna lepidla citlivá na tlak?

Komponenty lepicí pásky

Lepidla citlivá na tlak zajišťují, že se lepicí páska přilepí při nejlehčím dotyku. Účinná je díky kombinaci různých vlastností.

existuje dobrý důvod, proč lepidlo citlivé na tlak umožňuje, aby samolepicí páska lepila. Nebo jinak řečeno: existuje hned několik důvodů, které z lepidel citlivých na tlak a tím pádem i z lepicích pásek činí ideálního partnera pro mnoho aplikací.

Co je lepidlo citlivé na tlak?

Především je to druh lepidla. Přesněji: je to lepidlo, které se nachází na lepicí pásce. Lepidla citlivá na tlak mají speciální složení: kombinují viskozitu – tedy stav, kdy jsou z hlediska konzistence hustá, lepkavá a polotekutá, např. jako med – s elasticitou – podobně jako je tomu například u pryže. Dokáží dobře přilnout k povrchu (adheze) a jsou stejným dílem pevná a tuhá (soudržnost). Aby toho adhezivní směs dosáhla, musí se skládat ze specifických surovin.

Lze kupříkladu přidat přírodní pryž, která má obzvlášť silné přilnutí díky obsahu pryskyřic. Lepicí páska na bázi přírodní pryže se používá třeba v případech, kdy potřebujeme zakrýt povrchy před malováním nebo uzavřít krabice. Jestliže má samolepicí páska lepit obzvlášť dlouhou dobu, odolávat UV slunečnímu záření a extrémním teplotám, používají se obvykle lepidla citlivá na tlak vyrobená z akrylátu. Jelikož se akrylát skládá ze syntetických polymerů, které lze upravit na míru, lze tato lepidla ještě lépe přizpůsobit specifickým požadavkům.

IPM-ACXplus-rozptýlení-napětí-001_72dpi
Lepidla citlivá na tlak kombinují viskozitu a elasticitu

Výroba průhledné lepicí pásky (např. tesafilm®)

Abychom věc nekomplikovali, zůstaňme u příkladu přírodní pryže a podívejme se na výrobu jednostranné pásky. Přírodní surová pryž je po zredukování z velké koule na malé částečky smíchána s pryskyřicí a dalšími materiály a následně rozpuštěna a homogenizována. Další materiály jsou vybírány podle specifických požadavků na lepidla, například aby se dosáhlo vysoké odolnosti proti stárnutí. Díky naší patentované technologii na bázi vody bez přidání rozpouštědel je tento proces velmi šetrný k životnímu prostředí.

Lepidlo je po vyrobení zkombinováno s podkladem do jednoho celku ve speciálním výrobním závodě. Celý proces funguje takto:

  1. Předúprava: V případě potřeby se předúpravou nebo korónovým ošetřením vylepší přídržnost základního povlaku k novému podkladovému materiálu, který se vyrábí z polypropylenu a měří 5 000 m na délku a 1,33 m na šířku.
  2. Základní povlak: Při procesu ošetření základním povlakem se na podklad nanese iniciátor. Ten propůjčuje později lepidlu lepší přídržnost. Následně se škrabkou odstraní nadměrná vrstva základního povlaku.
  3. Sušení: Proces nanesení základního povlaku pokračuje krátkým sušením: Podklad prochází pěti teplotními zónami, ve kterých se vypařuje voda obsažená v základním povlaku.
  4. Válcovací stanice: V této fázi se vyrovnává zvlnění, aby fólie zůstala hladká při napnutí a nevytvářela varhánky
  5. Kontrola hrany role: Role je vyrovnána s precizní přesností – tím je zajištěno, že celou dobu poběží přímo ve stopě, aniž by ujížděla doleva nebo doprava.
  6. Následný povlak: Lepidlo je nanášeno pomocí brodicího válce a vychylovacího válce, který lze spustit dolů. I v této fázi se používá škrabka k následnému odstranění nadměrné vrstvy lepidla.
  7. Sušení: Jakmile je nanesen následný povlak, následuje proces konečného sušení. Podklad pokrytý lepidlem, které je stále vlhké, prochází 12 sušicími zónami. Teploty v nich nejprve plynule vzrůstají a ke konci opět klesají.
  8. Navíjení: Na závěr je hotová lepicí páska navinuta na velké role a konvertována. To znamená, že v koncovém pracovním kroku je páska seříznuta do různých velikostí (délek a šířek), navinuta na patřičně standardizované cívky a zabalena.
Samolepicí pásky jsou citlivé na tlak To znamená, že ke slepení vyžadují „tlak“.
Samolepicí pásky jsou citlivé na tlak To znamená, že ke slepení vyžadují „tlak“.

Proč samolepicí páska lepí?

Proč je na samolepicí pásce použito zrovna lepidlo citlivé na tlak? Existují pro to dva důvody. Čím se lepidlo citlivé na tlak vyznačuje především?

  1. Trvalou lepivostí, resp. lepkavostí.
  2. Jeho lepkavost je tak velká (říkáme tomu „přilnavost“), že i malý tlak je dostatečný, aby se samolepicí páska přilepila k povrchu.

Zatímco při práci s tekutými lepidly pokryjeme příslušný povrch a musíme počkat, než lepidlo ztvrdne, lepidlo citlivé na tlak ztuhne v okamžiku, kdy jej přitlačíme malíčkem. Lepidla citlivá na tlak vám poskytnou vše, čeho si ceníte u spolehlivého kolegy: jsou kdykoliv připravena vrhnout se do práce. A svoji práci dělají svědomitě a efektivně.