Trvání spojů

Přítel na celý život nebo jen partner na krátkou chvíli?

Výkonnost a schopnosti pásek

Spojování lepicí páskou je tak nějak podobné vztahům vázaným láskou. Někdy to trvá věčně, někdy jen určité časové období a někdy to na chvilku skončí a poté znovu začne.

Pěkné na lepicích páskách je, že můžete předem určit, jak stabilní budou nalepené pásky. Měly by být natrvalo? Nebo jen rychlý flirt? Nebo snad dočasný nebo volnější vztah? Vysvětlíme, o co jde.

Začněme od základů: v lepidle působí tři síly. Vnitřní pouto, soudržnost, určuje míru, do které je látce bráněno v přetržení. Adheze, tedy lepivost lepidla, popisuje jeho schopnost zůstat přilepené k nelepivému povrchu. Lepivost je síla, s níž lepidlo přilne k povrchu ve velmi krátkém čase. Až potud je vše jasné. Jak ale nastavíme tyto tři parametry, abychom získali lepený spoj, který bude odpovídat našim požadavkům?

Automotive_Surface-Protection-002_72dpi
Pokud jde o ochranu povrchů během přepravy nebo malířských prací, je důležité, aby se pásky daly odstranit snadno a beze zbytků. Proto je kladen důraz na soudržnost spíše než na adhezi.

Dočasné a vratné spoje

Lepivost a soudržnost jsou upraveny na míru každé aplikaci. Adheze má druhořadý význam. U mnoha aplikací v této oblasti je velmi důležité, aby byl vyvážený vztah mezi lepivostí a vnitřní pevností, tedy soudržností. Lepivost je nezbytná pro zajištění okamžitého přilnutí k povrchu. Vyšší soudržnost, tedy vnitřní pevnost lepidla, se vyžaduje zvláště tehdy, má-li být výrobek odstraněn beze zbytků. U mnoha vratných aplikací je vysoká hodnota lepivosti důležitější než vysoká specifická adheze, která by se projevila například ve vysoké hodnotě přilnavosti (odolnost vůči loupání).

Lepící pásky s těmito vlastnostmi se používají například k předmontáži v montážních procesech, zakrývání citlivých povrchů při malování, ochraně nově natřených vozidel během přepravy nebo k montáži tiskových desek.

Trvalé spoje

Mají-li být věci spojeny trvale, je důraz na přilnavost i na soudržnost. Pásky musí být přizpůsobeny na míru každému účelu. U trvalého upevnění má lepivost druhořadý význam. Lepidla pro tuto oblast se vyznačují především tím, že mají takový vztah mezi soudržností a adhezí, jaký je vhodný pro danou aplikaci. Důležité je přitom trvání spoje. Lepivost, tedy přilnavost v okamžiku kontaktu, je obvykle druhořadá.

Oblasti použití zahrnují montáž fasádních prvků nebo nábytkových panelů, ozdobných lišt, profilů a emblémů v automobilním průmyslu nebo objektivů fotoaparátů u mobilních telefonů. Nebo také svazkování a ochranu kabelů v automobilech (kabelové svazky). Ve všech těchto případech je požadován trvalý spoj a bezpečné připevnění, odolnost vůči stárnutí a dlouhá životnost.

IPM-PWP_splicing-application-016_72dpi
V novinovém tisku se papírové role vyměňují při vysoké rychlosti během procesu tisku. Konec staré role se připojí k začátku nové role ve zlomku sekundy. Vysoká lepivost je proto nezbytným předpokladem.

Spoje s rychlým přilepením

Někdy to prostě musí jít rychle. V takovém okamžiku je důležitá správná souhra lepivosti a adheze. Obě hodnoty musí být upraveny pro každou aplikaci. Soudržnost má v tomto případě druhořadý význam. Kritické pro lepidla v této oblasti je, že přilnou ihned a pevně, tzn. mají dobrou lepivost anebo vysokou adhezi. Vzhledem k tomu, že se vysoké zátěže obvykle nepřenášejí a lepidlo není bezpodmínečně třeba odstranit bez zanechání zbytků, soudržnost zde zaujímá podřadné místo.

Dobrým příkladem je napojování. Vytváří spoj na konci role papíru a na začátku další role v papírenském průmyslu a v novinovém tisku. Tohoto spoje musí být dosaženo při plné rychlosti za probíhajícího provozu. Konec jedné role se napojí na začátek druhé. Tento krátký dotyk musí být dostatečný, aby vytvořil stabilní spojení. Podobný proces existuje také v tisku na fóliové podklady. I slavný tesaflm® je spíše výrobkem pro rychlé lepení. Měl by rychle přilnout a není nutné, aby šel odstranit beze stopy. Zároveň se dají snadno regulovat zátěže, které musí dlouhodobě vydržet.