Adheze, soudržnost, přilnavost

Kolik vás bude stát zavěšení obrázku?

Věda na pozadí pásek

Souhra přilnavosti, soudržnosti a adheze dělá z lepidel citlivých na tlak to, čím jsou. A zde se dozvíte, proč tomu tak je.

Mělo by to fungovat. Tím se myslí připevnění obrázku na zeď pomocí medu – koneckonců med se nelepí jenom na prsty. K prstům dokáže přilepit také kapesníček, když se med snažíte otřít. Lepí! Avšak – jak říkají naši experti – nedokáže přilepit. Chybí mu totiž nezbytně důležitá síla, kterou mají lepidla citlivá na tlak na našich lepicích páskách.

Přilnavost

U lepidla citlivého na tlak působí tři síly, takže jako součást naší lepicí pásky dokáže opravdu splnit svůj účel: přilnavost, soudržnost a adheze. Přilnavost nastává při prvním kontaktu lepidla s povrchem, který se má slepit. Tato vlastnost popisuje, jak rychle musí lepený spoj vzniknout.

Vysoká přilnavost například vzniká při vytvoření velmi pevného slepení za použití minimálního tlaku a extrémně krátkého kontaktu. Tato vysoká přilnavost je zapotřebí kupříkladu při výrobě papíru: jelikož stroj vytahuje 1,9 kilometrů papíru za minutu, musí se lepidlo citlivé na tlak na samolepicí pásce přilepit extrémně rychle, pokud má přilepit počátek nové role papíru na konec dokončené role v běžícím provozu. Med má rovněž snadno patrnou přilnavost: přilepí se okamžitě, jakmile se jej dotknete prstem.

Med má vysokou přilnavost, ale nízkou pevnost lepení
Med má vysokou přilnavost, ale nízkou pevnost lepení
Lepicí pásky nabízejí výkonné a dlouhodobé spoje – i na materiálech s různými povrchovými charakteristikami.
Pojem adheze popisuje lepicí sílu k povrchu. Soudržnost je vnitřní síla lepidla, které musí odolat externím sílám, aniž by se roztrhlo.

Adheze

Druhá síla, která působí v lepidle citlivém na tlak je adheze. Jak už dává tušit latinský překlad tohoto výrazu, jde o přichycení. Přesná definice adheze zní: Adheze je fyzické přitahování nebo spojení dvou látek, obzvláště makroskopicky pozorovatelné přitahování rozdílných látek. U samolepicí pásky je adheze spoj mezi lepidlem a povrchem. Lepidlo, které se lepí obzvláště dobře k podložím, má správnou adhezi. V případě medu je poměrně vysoká, protože se med lepí velmi snadno.

Soudržnost

Třetí a poslední síla, kterou musí lepidlo citlivé na tlak mít, je: soudržnost. Slovo soudržnost (koheze) pochází z latiny a znamená „spojení“. Je to vnitřní síla lepidla – úroveň, do níž pevně drží samo o sobě. Vysoká soudržnost znamená, že samotná adheze je zvlášť silná, tuhá a stabilní. Pak je velmi odolná vůči roztržení.

To je důležité, pokud má lepicí páska za úkol například stabilně udržet velkou hmotnost, jelikož se lepidlo nesmí roztrhnout. Jeho molekuly musí být silně spojené a pevně „držet“ u sebe. To rozhodně není případ medu, který je velmi tekutý a velmi snadno se trhá. Soudržnost medu je tudíž velmi nízká.

Takže jsme našli odpověď: Med není podle naší definice lepidlem, protože mu chybí vnitřní spojení – soudržnost. Jinými slovy: váš kapesník a ruce zůstanou lepkavé i do budoucna. Na připevňování obrázků na zeď pomocí medu však můžete rychle zapomenout.

1. Dočasné aplikace

Přilnavost a soudržnost jsou šity na míru jednotlivým aplikacím. Adheze má druhořadý význam. Mnoho aplikací vyžaduje rovnováhu mezi přilnavostí a soudržností. Přilnavost zaručuje okamžitou adhezi k podkladu, zatímco soudržnost je důležitá pro čisté odstranění beze zbytků. Pro mnoho dočasných aplikací je tato skutečnost důležitější než vysoké specifické přilnutí, které se projevuje vysokou úrovní adheze (odolností vůči odloupnutí).

 • Dočasné/předběžné připevňování
 • Dočasná ochrana povrchu
 • Dobrá lepicí síla na citlivé povrchy
 • Odstranitelné beze zbytků
 • Maskování
 • Záplatování
 • Nedochází ke změně barvy nebo lesku

 

2. Trvalé aplikace

Adheze a soudržnost jsou šity na míru jednotlivým aplikacím. Přilnavost má druhořadý význam. Lepidla v této oblasti se primárně vyznačují rovnováhou mezi soudržností a adhezí šitou aplikaci na míru. Důležitá je zde trvanlivost spoje. Přilnavost, tedy lepivá síla v prvním okamžiku kontaktu, zde má druhořadý význam.

 • Trvalé spojení a pevné připevňování
 • Dobrá odolnost vůči stárnutí a trvanlivost 
 • Vhodné pro hladké a hrubé povrchy
 • Těsnění

 

3. Aplikace s rychlým přilepením

Přilnavost a adheze jsou šity na míru jednotlivým aplikacím. Soudržnost má druhořadý význam. Důležité pro lepidla v této oblasti je, aby se přilepila okamžitě a pevně. Proto je vyžadována přilnavost anebo adheze. Jelikož těžké zátěže nejsou obvykle podporovány a neexistuje ani bezpodmínečná nutnost odstranění beze zbytků, hraje soudržnost podružnou roli.    

 • Velmi rychlé přilnutí
 • Žádná těžká trvalá zatížení