tesa_50530_pr_001_fullsize

tesa Bodyguard® 50530 PV3

Ochranná fólie na čerstvě lakované povrchy

Popis produktu

tesa Bodyguard® 50530 PV3 je nejlepším řešením na ochranu čerstvě nalakovaných vozů. Lze aplikovat hned po nalakování bez poškození laku. Díky dobré UV odolnosti a kompatibilitě s laky představuje tesa Bodyguard® 50530 PV3 nejspolehlivější způsob ochrany vozu během transportu a venkovního skladování.

Technické vlastnosti a výhody:
  • Spolehlivá ochrana
  • Bezpečná adheze během transportu
  • Ekonomické řešení eliminující dodatečné leštění a opravy laku po odmaskování
  • Ochrana během venkovního skladování až po dobu 12 měsíců
  • Lehce se aplikuje a odstraňuje
  • Snadno se likviduje - fólie a lepidlo jsou přátelské vůči životnímu prostředí.

Hlavní aplikace

  • Ochrana lakovaných kovových materiálů během montáže, skladování a přepravy.

Technické vlastnosti

Druh lepidla EVA
Celková tloušťka 79 µm
Materiál nosiče polyolefinová fólie

Hodnocení vlastností

Protažení do přetržení 800 %
Odolnost proti chemikáliím velmi dobré
UV odolnost 52 weeks
Síla přetržení 30 N/cm
Vhodná pro výsekávání (výseky) ano
Snadno odstranitelná ano

Adhezní vlastnosti

Přilnavost na ocel 0.9 N/cm
Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Související produkty