tesa® ACXplus 6812 Black Line

ACXplus Black Line 1200µm

Popis produktu

tesa® ACXplus 6812 je sytě černá akrylátová páska pro lepení exteriérových dílů.
tesa® ACXplus 6815 má visko-elastický nosič ze středně husté akrylátové pěny, který optimálně absorbuje a uvolňuje dynamickou a statickou zátěž. Tyto výjimečné vlastnosti umožňují kompenzovat extrémní mechanickou zátěž způsobenou rozdílnou teplotní roztažností spojovaných materiálů během prudkých teplotních výkyvů.

Vlastnosti:
  • Visko-elastický nosič z akrylátové pěny, který kompenzuje rozdílnou teplotní roztažnost spojovaných materiálů
  • Výborná smáčivost pásky i na hrubém povrchu zajišťuje velmi vysokou počáteční i absolutní adhezi
  • Sytě černá barva je důležitá pro vzhled a designovanou flexibilitu
  • Uzavřené buňky nosiče z akrylátové pěny zabezpečují spolehlivé utěsnění proti vlhku
  • Vysoká odolnost proti vlhku a UV záření.

Hlavní aplikace

Permanentní lepení exteriérových dílů
  • Emblémy
  • Dekorační lišty a postranní lišty
  • Spoilery
  • Antény
  • Plastové sloupky

Technické vlastnosti

Materiál nosiče napěněný akrylát
Druh lepidla okamžitě přilnavý akrylát
Celková tloušťka 1200 µm
Barva deep black

Hodnocení vlastností

Protažení do přetržení 600 %
Odolná proti vlhkosti velmi dobré
Odolnost proti stárnutí (UV) velmi dobré

Adhezní vlastnosti

Přilnavost na ocel (počáteční) 20 N/cm
Přilnavost na ocel (po 3 dnech) 40 N/cm

Další informace

PV 24 = Modrý silikonovaný krycí materiál z HDPE
PV 25 = Bílý silikonovaný krycí materiál z papíru s vrstvou PE
Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Související produkty