Product-Illustration_PE-Foam_White_300dpi.png

tesa® 55576

PE pěnová páska

Popis produktu

tesa® 55576 je oboustranná PE pěnová páska pro lehké montážní aplikace. Skládá se z pěnového PE nosiče a přilnavého akrylátového lepidla s červenou krycí fólií.

Hlavní aplikace

  • Montáž obložení a profilů
  • Montáž reklamních modulů a materiálů (POS)
  • Příprava před montáží zrcadla
  • Dočasné montážní upevnění
  • Vyplnění mezer

Hodnocení vlastností

Statická pevnost ve střihu při 40°C nízké
Teplotní odolnost, dlouhodobá 60 °C
Teplotní odolnost, krátkodobá 80 °C

Adhezní vlastnosti

Přilnavost na ocel (počáteční) 5.5 N/cm
Přilnavost na PE (počáteční) 1.4 N/cm
Přilnavost na PVC (počáteční) 3 N/cm
Přilnavost na hliník (počáteční) vnitřní 6.4 N/cm
Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Související produkty