tesa_04394_pr_001_fullsize

tesa® 4394

Maskování a ochrana karoserie vozu při tmelení a lakování

Popis produktu

tesa® Easy Protect Standard 4394 byl vyvinut pro lepší nátěry a nástřiky. Fólie o délce 300m a šířce 4 m umožňuje snadné použití pouze jednou osobou.
Na nosiči jsou navíc pro snadné odměření délky vytištěny značky(každých 50 cm). Elektrostatický náboj zajišťuje lepší přilnavost fólie na povrch. Vynikající přilnalovost na barvy a nástřiky tak umožňují skvělé výsledky.

Hlavní aplikace

Maskování a ochrana karoserie vozu při tmelení a lakování

Technické vlastnosti

Materiál nosiče PE fólie

Hodnocení vlastností

Tloušťka maskovacího zakrytí 10 µm
Teplotní odolnost 110 °C
Síla přetržení 7.6 N/cm
Snadno odstranitelná ano
Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

Související produkty