Employees_RandD-005_72dpi

Flexografický tisk – nejnovější přírůstek do našeho sortimentu pěnových pásek pro montáž tiskových forem

tesa Softprint® TP-X FLEX: Kombinace našeho nového designu „FLEX“ představeného v roce 2016 a další produktové řady: TP-X

21. 2. 2017

Uvedení tesa Softprint® TP-X FLEX (500 µm) na trh


Lze očekávat, že potisk flexibilních obalů bude i nadále rostoucím trhem. Podle Smitherse Pira bude globální trh s flexibilními obaly růst v období 2015–2020 průměrnou rychlostí 3,4 % ročně.
(„Budoucnost globálních flexibilních obalů do roku 2020“, http://www.smitherspira.com/industry-market-reports/packaging/flexible-packaging/the-future-of-global-flexible-packaging-markets)

Na rostoucím a dynamickém trhu, jímž flexografický tisk bezesporu je, závisí rozsah, s jakým se společnost může podílet na růstu, na tom, jak flexibilně dokáže reagovat na tržní trendy a nabízet výhody. Jedním z hlavních tržních trendů ve flexografickém tisku je zmenšování velikosti šarže (kratší tiskové úlohy), a tím větší počet úloh za den.
Správný výběr pásek pro montáž tiskových forem je tak pro podporu efektivních výrobních kroků před, během a po tisku stále důležitějším. Vyšší efektivita, menší množství odpadu, kratší odstávky a menší složitost vedou k celkovému snížení procesních nákladů.

Neustále se snažíme podporovat tiskárny při jejich každodenních výzvách a nyní jsme rozšířili svůj rozsáhlý sortiment tesa Softprint® zavedením produktu tesa Softprint® TP-X v kombinaci s naším novým produktovým designem „FLEX“. Tento zcela nově vyvinutý produkt je optimalizován pro štíhlé výrobní procesy a maximální efektivitu v dílnách.

Jak náš nový produkt 500 µm tesa Softprint® TP-X FLEX zajišťuje vyšší počet úloh?

Snadná demontáž formy
Snadná demontáž formy

Tím, že pomáhá předcházet časově náročným postupům čištění forem před jejich montáží.

Naše lepidlo na straně tiskové formy tesa Softprint® TP-X je založeno na nové robustní chemii, která nevstupuje do reakce se zbytky inkoustu. Pečlivé a časově náročné postupy čištění forem před montáží jsou tedy minulostí. Po tisku lze formy snadno odebrat z pásky, i když se na formách nachází zbytky inkoustu. Tento postup by u jiných lepidel vedl ke zvýšení pevnosti spoje mezi formou a páskou, a tudíž i k vyššímu riziku poškození formy.

Roztažnost manžety během montážního procesu
Roztažnost manžety během montážního procesu

Zajištěním spolehlivého spoje pásky na tenkostěnných návlecích.

Změny v obvodu návleků v důsledku tlaku vzduchového vřetena během montáže mohou způsobit prasknutí spoje pásky. Náš produktový design „FLEX“ nabízí lepší flexibilitu, a kompenzuje tak rozdíly v obvodu návleků, čímž zajišťuje spolehlivý spoj pásky za všech okolností. Výsledkem je bezproblémový tiskový proces s minimálními odstávkami a nejvyšší efektivitou.

Rýhované manžety vedou k nekonzistentním lepicím povrchům
Rýhované manžety vedou k nekonzistentním lepicím povrchům

Zajištěním spolehlivého spoje pásky na povrchu poškrábaných návleků.

Poškrábané návleky vedou k nerovnoměrnému povrchu, což může být na úkor bezpečných spojů pásek. tesa Softprint® TP-X FLEX kombinuje flexibilní produktový design se speciálně vyvinutým lepidlem na straně návleku. To zaručuje bezpečnější spoj i na nejnáročnějších površích. Výsledkem jsou opět hladší postupy, které vám umožní dosáhnout nezbytného výstupu.

 

Bezpečný spoj pásky na návleku po demontáži formy
Bezpečný spoj pásky na návleku po demontáži formy

Pomocí vylepšené opakované použitelnosti pásky.

Opakovaná použitelnost pásky závisí na různých faktorech. Jedním z nich je dokonalá rovnováha mezi pevností spoje s návlekem a formou, jelikož chcete, aby páska zůstala na návleku při demontáži formy. Pokud později chcete odstranit pásku z návleku, musí páska umožňovat snadné sejmutí beze zbytků. Náš nový produkt obsahuje speciálně navržená lepidla, která zajišťují přesně tuto klíčovou rovnováhu umožňující opakovanou použitelnost pásky.

Třešnička na dortu

Nejvyšší kvalita tisku v kombinaci s nižší složitostí

Kombinace pásek tesa Softprint® s nejmodernějšími technologiemi forem a vysoce kvalitními tiskařskými lisy zaručují nejvyšší možnou kvalitu tisku kombinovaných motivů, i když je zvolena pouze jedna tvrdost pěny. Tento postup umožňuje tiskárnám snížit složitost procesů a zajistit standardizovanější tiskovou výrobu.
Naše prověřená kvalita pěny je rovněž základem našeho nového produktu tesa Softprint® TP-X FLEX. Komponenty našich pásek mají tu nejvyšší kvalitu a během speciálních výrobních procesů se s nimi zachází s maximální opatrností. To umožňuje našim zákazníkům dosahovat při tisku nepřekonatelných a oceňovaných výsledků. Struktura uzavřených buněk pěny dokonale absorbuje kompresi a rychle se zotavuje, díky čemuž je ideální pro vysoké rychlosti dnešních a zítřejších lisů.

Výhody kvality pěnových pásek tesa Softprint®
Výhody kvality pěnových pásek tesa Softprint®
Výhody lepidel tesa Softprint® FE-X
Výhody lepidel tesa Softprint® FE-X

tesa Softprint® TP-X FLEX: Jednoduše produktivní

Zajišťuje větší efektivitu v dílně

  • Montáž: Předchází časově náročným postupům při čištění
  • Tisk: Spolehlivý spoj pásky i u kritických návleků
  • Odstranění: Snadné odstranění i v případech, kdy se na formě nachází zbytky inkoustu; vylepšená opakovaná použitelnost pásky

Pro další informace o našem novém produktu tesa Softprint® TP-X FLEX se obraťte na naše místní prodejní zástupce tesa nebo nám napište zprávu do níže uvedeného kontaktního pole.