Odpovědnost k životnímu prostředí – key visual

Tady je to, co děláme pro udržitelnost

Od snižování CO₂ přes efektivní využívání zdrojů až po nabídku udržitelných produktových řešení pracujeme již mnoho let na snižování naší ekologické stopy.

14. 4. 2020

Jako jedna z předních světových společností zabývajících se technologiemi lepení máme po mnoho let vedoucí postavení nejen v oblasti inovací a vysoké kvality výrobků, ale jdeme příkladem, i pokud jde o ekologickou odpovědnost. S výrobními závody, které se nacházejí v různých zemích, neseme vysokou odpovědnost za otázky životního prostředí. Náš velmi šetrný přístup k životnímu prostředí, přírodním zdrojům a surovinám je jedním z našich firemních cílů. Nabízíme i výrobky, které pomáhají dosahovat cílů v oblasti udržitelného rozvoje také našim zákazníkům. 

Ochrana klimatu a emise CO₂

Primárním vlivem na životní prostředí je u společnosti tesa spotřeba energie ve výrobních závodech. Proto klademe zvláštní důraz na ochranu klimatu a snižování emisí CO₂. Ve všech oblastech, které mají významný dopad na životní prostředí, používáme systémy environmentálního řízení, abychom účinně kontrolovali své aktivity s ohledem na ochranu životního prostředí. V sedmi výrobních závodech i v našem ústředním závodě je systém environmentálního řízení certifikovaný podle ISO 14001.

Kromě systému environmentálního řízení je v našem ústředním závodě a ve výrobních závodech, které vykazují nejvyšší emise CO₂ (v Hamburku a Offenburgu), zaveden certifikovaný systém energetického managementu podle ISO 50001.

Ve srovnání se sledovaným obdobím předchozího roku jsme byli schopni snížit specifické emise CO₂ na metrickou tunu konečného výrobku o 1,8 procentního bodu (při použití metody analýzy trhu a s přihlédnutím k elektřině získané obnovitelných zdrojů). Ve srovnání s referenčním rokem 2015 se (při použití metody založené na umístění) v roce 2019 nacházíme na celkové úrovni −9,8 procentního bodu, tedy v požadovaném rozmezí 10procentního snížení, o které usilujeme pro rok 2020.

Man in forest
Udržitelnost je hlavním bodem naší obchodní strategie.

Efektivní využívání zdrojů

V souladu s našimi pravidly pro ochranu životního prostředí se snažíme vyrábět, používat a likvidovat výrobky takovým způsobem, abychom na naší straně minimalizovali škodlivý dopad na životní prostředí. Efektivní využívání zdrojů je pro nás klíčové. Dbáme na to, abychom od raných fází vývoje svých výrobků používali ekologicky šetrné výrobní procesy. Kdekoli je to možné a dává nám to smysl, používáme obnovitelné a recyklované suroviny.

Zodpovědné využívání vody

V našich výrobních procesech usilujeme o šetrné a hospodárné využívání vody. Kromě toho, jako chemická společnost, která působí po celém světě, považujeme za svoji odpovědnost chránit vodní zdroje před znečišťováním způsobeným našimi výrobními činnostmi. Dva německé výrobní závody společně s naším ústředním závodem představují přibližně 77 procent našeho celkového odběru vody. V těchto třech lokalitách se opíráme o technologická řešení, abychom zajistili co nejefektivnější způsob využívání vody. V chladicích systémech je opakovaně používáno přibližně 40 procent vody. 

We are aware of our responsibility toward the environment.
Jsme si vědomi své odpovědnosti vůči životnímu prostředí.
Nico Jasper and Bjoern Vorlop in front of tesa® Twinlock sleeve
tesa® Twinlock přesvědčuje zákazníky, pokud jde o její použití coby udržitelné řešení pro montáž tiskových desek

Pomoc s udržitelností pro zákazníky

Naše výrobky jsou synonymem nejvyšší úrovně kvality, bezpečnosti a odpovědného využívání zdrojů. Nesoustředíme se však jen na výrobu svých vlastních výrobků, které se vyznačují stále větší šetrností k životnímu prostředí, ale na základě našich řešení podporujeme také snahy našich zákazníků přispívat k ochraně klimatu nebo zdrojů: Naše aplikace jim pomáhají vyrábět výrobky trvalejším, efektivnějším a energeticky úspornějším způsobem. Výsledkem jsou nižší emise CO₂ a menší množství odpadu.

Prostřednictvím našich aplikací a řešení podporujeme při vylepšování procesů nebo výrobků i naše průmyslové partnery: Chceme jim umožnit používání našich inovativních lepicích řešení, abychom zákazníkům pomohli zvýšit udržitelnost jejich procesů a výrobků.

 

Naše výrobky přispívají k větší udržitelnosti také v tiskovém a papírenském průmyslu:

tesa® EasySplice pro tiskárenský a papírenský průmysl a odvětví zaměřující se na výrobu fólií

Již více než deset let se tesa® EasySplice osvědčuje v oblasti tisku na nekonečné materiály a při výrobě papíru a fólií. tesa® EasySplice je vyrobena z papíru, tj. biologického materiálu, a podporuje udržitelnost ve třech různých aspektech:

  1. A co je nejdůležitější – vynikající rychlost napojování použitím pásky tesa® EasySplice napomáhá maximálnímu využití vyrobeného materiálu a snížení množství odpadu ve výrobním procesu.
  2. Aby se mohl papír zrecyklovat, musí projít procesem odinkoustování. To znamená, že inkoust a další nežádoucí látky či materiály, jako např. lepicí pásky, musí být možné z papíru snadno odstranit. Naše výrobky řady tesa® EasySplice určené pro tiskařský průmysl usnadňují recyklaci papíru a jsou certifikovány mezinárodním sdružením průmyslu pro odstraňování tiskařské barvy (INGEDE) pro použití v procesech odstraňování inkoustu.
  3. Kromě toho nabízíme také výrobky tesa® EasySplice pro průmyslovou výrobu papíru, neboť mají schopnost opakovaného rozvláknění. To znamená, že tesa® EasySplice může být za účelem výroby nového papíru opětovně přidána do papírové drti, čímž podporuje oběhové hospodářství.
self-adhesive sleeve
Návleky tesa® Twinlock

Návleky tesa® Twinlock

Naše inovativní řada tesa® Twinlock je jednou z ukázek toho, jak přispíváme k udržitelnosti v oblasti obalového průmyslu. Návleky tesa® Twinlock se využívají při flexotisku, což je metoda tisku, která se používá zejména pro potisk obalů. Díky samolepicí vrstvě tesa® Twinlock, kterou jsou návleky opatřeny, nevyžaduje montáž tiskových desek použití žádných dalších lepicích pásek. Zákazníci, jako např. Christiansen Print, přešli s použitím našich návleků tesa® Twinlock na udržitelnější, ekologičtější a ke zdrojům šetrnější výrobní proces a nyní těží z výhod v podobě vylepšeného tiskového výkonu a souvisejících ekonomických výhod. 

Pokud se chcete o odpovědnosti společnosti tesa a jejím závazku ohledně udržitelnosti dozvědět více, přečtěte si naši zprávu o udržitelnosti, kterou naleznete zde:

Odpovědnost ve společnosti Tesa