Machine operator spilling ink

Pokoušíte se o vyřešení problémů s mikrotečkami?

Přišli jsme na lepší řešení jak docílit optimálního pokrytí inkoustem

15. 5. 2020

Trh s flexografickým tiskem je konkurenceschopnější než kdy dříve. Z tohoto důvodu se zlepšení kvality tisku, jehož cílem je vytvořit pro spotřebitele přitažlivější obal, stalo důležitou konkurenční výhodou.

Společným problémem elastických obalových materiálů je efekt mikroteček (malé póry o velikosti vpichu špendlíku). Dochází k němu v důsledku nerovnoměrného nebo neúplného rozložení inkoustu při tisku na pevné plochy, což vede ke ztrátě hustoty a snížení živosti barvy. Pouze souvislé pokrytí inkoustem dokáže rovnoměrně odrážet světlo a působit atraktivně na spotřebitele. Toto vylepšení vizuálního vzhledu obalu přináší znatelný rozdíl jak pro tiskaře, tak i pro majitele značek, neboť může mít pozitivní vliv na rozhodnutí spotřebitele o koupi. Příčin vzniku malých pórů (mikroteček) může být mnoho, například:

Tvorba dolíků při flexotisku
Efekt mikroteček ve flexotisku
 1. Inkoust zasychá na aniloxovém (rastrovém) válci a nepřenáší se na desku
 2. Inkoust na podkladu nevytváří rovnoměrný film
 3. Opotřebený aniloxový (rastrový) válec
 4. Nečistoty na otiskovacím válci
 5. Nedostatečný tlak 

Tiskaři si mohou vybírat ze široké škály dostupných procesních komponent, aby vyřešili nebo předešli problémům se vznikem mikroteček; nicméně však pouze dokonalá kombinace aniloxového válce, tiskové desky, pásky, inkoustu a parametrů stroje povede k dosažení optimálních výsledků tisku. K řešení výše zmíněných příčin vzniku mikroteček lze podniknout následující kroky:

 1. Použijte pomaleji se odpařující rozpouštědla. Snižte sušicí výkon. Zvyšte rychlost tisku.
 2. Snižte viskozitu inkoustu. Použijte tiskový film (termofólii) o větší tloušťce. Použijte vyšší tlak tiskových desek na substrát. Překontrolujte předúpravu nebo samotný povrch substrátu, zda není nepravidelný, nejsou na něm dolíčky nebo nečistoty. Překontrolujte měřicí systém. Použijte vhodné rozpouštědlo.
 3. Důkladně prohlédněte aniloxový (rastrový) válec, zda se na něm nenacházejí rozsáhlejší plochy bez přítomnosti inkoustu, a je-li to nutné, v případě potřeby ho vyměňte. Použijte aniloxový válec s vyšším objemem jamek.
 4. Vyčistěte otiskovací válec.
 5. Použijte vyšší hodnoty nastavení otisku. Použijte pásku s tvrdší pěnou nebo nestlačitelnou pásku. Pod pevné plochy použijte na zadní straně tiskové desky upevňovací pásku (např. tesa® 4972).

Pro docílení souvislého pokrytí inkoustovou vrstvou hraje společně s dalšími faktory zásadní roli i správný výběr upevňovací pásky pro tiskovou desku. Tvrdost pěny pásky je pro dosažení požadovaného výsledku obzvláště důležitým faktorem, pokud jde o optimální hustotu pevného inkoustu. Díky tvrdší pěně lze zajistit optimální pokrytí inkoustem. Abyste však nalezli to nejlepší řešení pro minimalizaci vzniku mikroteček, je důležité mít na paměti, že zmíněné dvě součásti – pásku i tiskovou desku – je třeba zvažovat vždy jako kombinaci.

Tisk plné plochy s páskou tesa Softprint® X-Hard
Tisk plné plochy s páskou tesa Softprint® X-Hard

Abychom mohli nabídnout řešení pro zamezení vzniku mikroteček, nabízíme široký sortiment montážních pásek na flexotiskové desky 500 µm (20 mil) s tvrdostí pěny „X-Hard“. Technické výhody našich pásek pro montáž tiskových forem – tesa® Softprint s X-Hard pěnou spočívají v tom, že jejich základ je tvořen pevnou pěnovou složkou z naší vysoce výkonné polyethylenové pěny s uzavřenou buněčnou strukturou, která se vyznačuje vynikajícími pružícími vlastnostmi, vysokou odolností a schopností rychlé regenerace, aby umožnila:

 • Rovnoměrné rozložení inkoustu při tisku na pevné plochy
 • Vysoké rychlosti tisku
 • Konzistentní kvalita tisku

Vyzkoušejte naše pásky tesa® Softprint X-Hard ještě dnes, abyste vyřešili potíže se vznikem mikroteček, a neváhejte se na nás obrátit ohledně dalších informací, které vám pomohou zvolit ideální kombinaci procesních komponent. My se vám o vše postaráme: Vy buďte bez obav a jen tiskněte.