montážní proces flexografické tiskové formy

Patentovaná technologie pomáhá tiskařům udržet si konkurenceschopnost

Technologie tesa Softprint® SNAP-ON pomáhá standardizovat flexografickou tiskovou výrobu.

19. 4. 2018

V odvětví tisku obalů je jedna věc jistá

Vzhledem k vysoké míře změn v odvětví komerčního tisku obalů může být těžké říci, co přinese budoucnost. Pokračující vývoj průmyslu však ukázal, že je nezbytné používání standardizovaných výrobních procesů za účelem zůstat konkurenceschopní z hlediska ceny a udržení kvality tisku.

Vzhledem ke skutečnosti, že průměrné velikosti sérií se i nadále snižují, komerční tiskaři aktivně hledají způsob, jak optimalizovat procesy, aby dosáhli maximální rentability a výrobní kapacity. Tisk s rozšířením barevného obsahu (extended color gamut, ECG) je běžně uznávaný způsob vylepšení efektivity a vytváření konzistentní a stálé kvality. Tento koncept využívá pevnou řadu 7 barev (CMYK +3 extra předem definované inkousty) k vylepšení produktivity u krátkých tiskových sérií díky eliminaci změn inkoustu mezi každou úlohou. Složitost implementace ECG tisku spočívá v úrovni harmonizace během každého výrobního kroku.

Pásky pro montáž tiskových forem mají na tento úspěch významný vliv, protože vzájemně ovlivňují mnoho prvků, jako jsou formy, návleky, inkoust, anilox a samotný tiskařský stroj. Lepicí pásky pro montáž tiskových forem jsou klíčovým komponentem tiskové výroby, protože jsou zahrnuty v každém procesním kroku: montáži, tisku i demontáži.

Abychom podpořili flexografické tiskaře při implementaci těchto standardizovaných procesů, vytvořili jsme patentovaný adhezivní systém, tzv. technologii SNAP-ON, která rozšiřuje naši řadu produktů pro montáž tiskových forem tesa Softprint®.

Technologie SNAP-ON je nová generace adheziv citlivých na tlak, kterou podporujeme tiskaře v jejich požadavcích na vyšší procesní efektivitu. Výhody technologie SNAP-ON jsou založeny na perfektním vyvážení výkonnosti adheziva a vysoce kvalitní pěně, díky čemuž je zajištěno následující:

  • Rychlé přechody na nové úlohy
  • Bezpečná tiráž
  • Výtečná kvalita tisku
  • Snadná a čistá demontáž
tesa_FlexoDruck_Rolle_On-Off_V3_2_72dpi
montáž a přemisťování formy

Snadná montáž, tisk a demontáž díky technologii SNAP-ON

Z adheziv s nízkou lepivostí se vyvinula nejvšestrannější a nejúspěšnější adheziva v tiskovém průmyslu, neboť nabízejí snadnější přemisťování formy. Naše akrylové lepidlo zajišťuje kombinaci nízké lepivosti (přilnavost povrchu) a vysoké adheze.  Tento koncept umožňuje montážním pracovníkům snížit dobu na přípravu úlohy a dosáhnout optimální registrace formy pro vylepšení tiskové kvality.

tesa_FlexoDruck_Rolle_On-Off_V2_3_72dpi
tiskový proces

Během tiskového procesu zajišťuje adhezivum odolnost proti běžným rozpouštědlům a zvedání hran. Technické vlastnosti našich pásek pro montáž tiskových forem pomáhají zabránit odstávkám tiskového stroje a poskytují více produktivity v tiskové dílně.

tesa_FlexoDruck_Rolle_On-Off_V1_2_72dpi
demontáž formy

Bez správné rovnováhy mezi nízkou lepivostí a vysokou adhezí se demontáž tiskové formy často stává výzvou, neboť se zvyšuje riziko natržení a natažení formy. Po mnoho let se operátoři tisku zabývali tímto problémem a pokoušeli se neutralizovat adhezi pásek pro montáž tiskových forem s vysokou lepivostí pomocí šelaku, dětského pudru nebo jiných přísad, které snižují lepivost. Tento přidaný krok je dočasné řešení a může vést ke zvýšení výskytu bublin a zvedání tiskové formy, což má za následek vyšší procesní náklady. Naše technologie SNAP-ON zajišťuje výtečnou povrchovou adhezi, což umožňuje operátorům tisku snadno a čistě sejmout formu z pásky.

Prověřené výsledky

Abychom prokázali výkonnost naší technologie SNAP-ON, provedli jsme kombinaci tiskových zkoušek, které zahrnovaly motivy s plnými plochami, mřížkami a čárovými kresbami. Cílem bylo snížit složitost procesu a dosáhnout standardizovanějšího produkčního výsledku s použitím několika různých barev s pouze jednou tvrdostí pěny.

flexografický tiskový vzorek
flexografický tiskový vzorek
laboratorní výsledky
Graf nárůstu tiskového bodu

Laboratorní test nárůstu tiskového bodu

Laboratorní vyhodnocení tiskových vzorků prokázalo, že i při použití pouze jedné střední hustoty pěny jsme byli stále schopni dosáhnout konzistentních a vysoce kvalitních designových prvků pro motivy s plnými plochami, mřížkami a čárovými kresbami. Dále jsme měřili hodnoty nízkého nárůstu tiskového bodu s méně než 20 % na 50% tónové hodnotě, což poskytlo výtečné výsledky tisku.

Konzistentní výsledky navzdory změnám procesu

Technologie SNAP-ON je nová generace adheziv citlivých na tlak pro aplikaci pásek pro montáž tiskových forem. Naše technologie adheziv přináší výhody pro každého flexografického tiskaře, který hledá způsoby, jak optimalizovat produkci prostřednictvím procesů, jako je tisk s rozšířením barevného obsahu (ECG), nebo jiných tiskových mechanismů. Výsledkem používání naší technologie samolepicích pásek je konzistence, která zajišťuje klid na duši při implementaci a vylepšování tiskové produkce. Technologie SNAP-ON je dostupná na široké škále produktových řad v rámci našeho sortimentu tesa Softprint® pro tiskárny štítků a flexibilních obalů. Následující produkty jsou naše nejnovější inovace, které jsou vybaveny technologií SNAP-ON. Chcete-li se dozvědět více informací o této technologii nebo si vyžádat tiskový vzorek a vzorek pásky, kontaktujte místního obchodního zástupce společnosti tesa®.