tesa Softprint Secure®

Nový patentovaný systém lepení – spojení protikladů

S naším novým systémem lepení uplatněným na nových výrobcích řady tesa Softprint® jsme vytvořili řešení, které plní rozporné požadavky kladené na pásky pro montáž tiskových forem a zároveň pomáhá odvětví flexografického tisku reagovat na měnící se požadavky trhu.

29. 3. 2016

Odvětví flexografického tisku musí často čelit velkým výzvám. Stále napjatější konečné termíny tisku, stoupající náklady a přísnější požadavky na kvalitu vyžadují větší standardizaci výrobních procesů. To je ale možné pouze tehdy, pokud jsou všechny komponenty optimálně harmonizované a pokud nabízejí spolehlivě konzistentní kvalitu. Díky novému patentovanému systému lepení nabízíme jako jeden z předních výrobců špičkových pásek spolehlivé a účinné řešení. A co to vlastně je „inteligentní“ systém lepení?
Výzvou při vývoji pásky pro montáž tiskových forem jsou rozporné požadavky jednotlivých kroků procesu flexografického tisku.

Montážní proces
Tato oblast nabízí velký prostor pro optimalizaci výrobních procesů – jmenovitě ve výběru správné pásky. „Inteligentní“ systémy lepení poskytují tu nejnižší možnou počáteční lepivost, čímž šetří čas, zejména při úpravě polohy tiskových forem během montáže za účelem dosažení optimálního soutisku. Tím pomáhají výrazně zjednodušit a urychlit správné umístění tiskové formy. V této spojitosti je důležité připomenout, že lepivost povrchu nemá nic do činění s pevností slepu. Zkuste si to sami – mezi palec a ukazováček nanesete trochu medu: vysoká přilnavost je zřejmá. Spojení je velmi lepivé. Ale svěřili byste medu spolehlivé slepení dvou předmětů? Samozřejmě že ne. Prsty od sebe můžete snadno zase oddělit, což dokazuje, že to, že je něco lepivé, ještě neznamená, že je to také ideální pro slepení dvou věcí dohromady.

  • Požadavek: nízká přilnavost

Tiskový proces
Během tisku však musí páska zajistit silné přilepení k návleku nebo válci, jakož i tiskové formy k pásce, aby nedocházelo k odlepování hran. Pokud není přilepení dostatečné, promítne se tato skutečnost do špatné kvality tisku. V nejhorším případě by se tisková forma mohla zcela odlepit a způsobit poškození tiskového stroje. Čisticí proces navíc vystavuje komponenty vlivům ředidel, která nesmí s páskou reagovat, neboť by tím mohlo dojít k odlepení hran tiskové formy.

  • Požadavek: vysoká pevnost přilepení a odolnost vůči ředidlům

Demontáž tiskových forem
Když je tisk dokončen, musí být tisková forma snadno odstranitelná z pásky. Během demontáže se formy musí snadno uvolnit bez natahování nebo natržení a zbytky lepidla nesmí být přeneseny na zadní část formy.

  • Požadavek: snadné odstranění tiskové formy beze zbytků lepidla

Odstranění pásky
Pásku by taktéž mělo být snadné odstranit z návleku. Na návleku nesmí zůstat žádné zbytky lepidla, aby se minimalizovala doba potřebná pro čištění a přípravu další tiskové zakázky.

  • Požadavek: snadné odstranění pásky beze zbytků lepidla

Jak tedy mohou být tyto protichůdné požadavky sladěny?
Nabízíme nový patentovaný systém lepení založený na technologii SNAP-ON, který si s těmito problémy poradí:

  • snadné přemístění tiskové formy
  • pevné přilepení tiskové formy
  • snadné odstranění tiskové formy
  • snadné odstranění pásky

 

Jak tento systém lepení funguje?
Nové patentované akrylátové lepidlo lze popsat na modelu SNAP-ON v průběhu všech kroků procesu. Během procesu montáže tisková forma lehce spočívá na lepidlu. Nízká přilnavost umožňuje rychlé a snadné nalezení optimálního tiskového registru. Tisková forma při nalepení na válec (doporučujeme použít pryžový váleček) doslova „zapadne“ do lepidla. Tím se vytvoří velmi pevný spoj. Během následného tiskového procesu je tak zajištěno spolehlivé přilepení tiskové formy a zároveň zabráněno odlepování jejích hran. Výsledek: Dochází ke snížení prostojů stroje a zvýšení produktivity. Když je forma po ukončení tisku demontována, je beze zbytků lepidla z pásky. Čím rychleji je tisková forma demontována, tím snadněji se od pásky odděluje. Téměř můžete slyšet její „vycvaknutí“.

Shrnutí
Sladění protikladů: S naším novým systémem lepení založeným na nových výrobcích řady tesa Softprint® jsme uspěli při vývoji řešení, které plní protichůdné požadavky kladené na pásky pro montáž tiskových forem, a zároveň pomáhá odvětví flexografického tisku reagovat na měnící se požadavky trhu. Kromě tohoto nového systému lepení nabízí nová produktová řada tesa Softprint® také naši známou vysokou kvalitu tisku založenou na pěnách speciálně vybíraných  tak, aby splňovaly požadavky flexografického tiskového procesu. Další informace o výrobcích tesa Softprint® a informativní video o naší nové technologii SNAP-ON naleznete na webu www.tesa.com/industry/paper-print.

Autoři: Jürgen Dostal a Steffen Ebenau, mezinárodní produktoví manažeři pro papírenský a tiskařský průmysl společnosti tesa SE.