Tisk TRESU INNOVATOR

Kontrola výkonu pásek tesa Softprint® na tiskovém stroji TRESU Flexo Innovator

Abychom dokázali náš vliv na kvalitu tisku, otestovali jsme pásky pro montáž tiskových forem tesa Softprint® v technickém centru TRESU.

7. 6. 2018

Výrobu kartonů na nápojové obaly výrazně ovlivňují změny v našem socioekonomickém prostředí. Podle zprávy Evropské unie ze srpna 2017 byla třetina všech domácností v Evropské unii v roce 2016 jednočlenná. Tato statistika odpovídá tendenci trhu směřující k menším obalům. V kombinaci s prudce rostoucí poptávkou po nových příchutích v sektoru potravin a nápojů vyvolal tento trend v oblasti kartonů na nápojové obaly kreativní revoluci.

Jaký dopad má tento vývoj na tiskárny kartonů na nápojové obaly?

Designéři obalů pracují na komplikovanějších a kreativních designových prvcích s cílem zvýšit vizuální účinek menších obalů a přilákat tak více zákazníků, což vede ke zvýšeným nárokům na kvalitu tisku. Rostoucí počet jedinečných a komplikovaných designů jednotlivých výrobků nutí průmysl přehodnotit stávající výrobní metody. To zcela zásadně ovlivňuje možnost výrobců reagovat na měnící se podmínky udržet si efektivitu a konkurenceschopnost na trhu.

Tiskový vzorek tesa® TRESU
Tiskový vzorek tesa® TRESU

Důkaz výkonu na tiskovém stroji TRESU INNOVATOR

Abychom dokázali náš vliv na kvalitu tisku, často testujeme pásky pro montáž tiskových forem tesa Softprint® přímo na místě u předních výrobců v tiskařském průmyslu. Jeden z posledních testů jsme provedli v technickém centru skupiny TRESU Group v Dánsku. Cílem bylo vyhodnotit kvalitu tisku na kartonové desky s využitím různých úrovní tvrdosti pěny.

Zkouška byla provedena na tiskařském lisu TRESU FLEXO INNOVATOR PRESS na základě šestibarevné zkušební formy (CMYK + 2 zvláštní barvy). Tento tiskařský lis je určen pro tisk na širokou škálu kartonových materiálů a díky inovativnímu konceptu společnosti TRESU umožňuje rychlé přechody mezi úlohami s minimálním množstvím odpadových materiálů.

Výsledek zkoušky tisku

Obecně se má za to, že pásky pro montáž tiskových forem s vyšší tvrdostí pěny jsou vhodné pro motivy s plnými plochami, zatímco pásky s měkčí pěnou se lépe hodí pro motivy s mřížkami.

 

V rámci zkušebního kola jsme v totožných podmínkách otestovali čtyři základní úrovně tvrdosti našich pásek pro montáž tiskových forem tesa Softprint®. Jako tiskovou formu jsme použili 1,14mm formu Kodak NX s 60 l/cm a aniloxový válec s 400 l/cm a 4,6 cm³/m².

Vyhodnocení vzorků ukázalo, že nejlepších výsledků dosáhla MĚKKÁ pěna (červený barevný kód). I v případě tisků s plnými plochami se podařilo dosáhnout nízkého nárůstu tiskového bodu a rovnoměrného rozložení inkoustu bez efektu tvorby dolíků.

Úroveň tvrdosti pěny Pole pro měření [%] Hodnota nárůstu tiskového bodu [%] Hustota Měřeno v barvě
Tvrdá 50 % 17,8 % 1,57 % Modrozelená
Středně tvrdá 50 % 17,5 % 1,55 % Modrozelená
Střední 50 % 15,6 % 1,53 % Modrozelená
Měkká 50 % 14,6 % 1,50 % Modrozelená

Závěr

Výsledné tiskové vzorky se mírně lišily od očekávaných teoretických výsledků. Hlavní důvody souvisejí s papírem, který se při potisku flexibilních obalů chová jinak než ostatní materiály, např. film. Použitá technologie tiskových forem (Kodak NX) obsahuje navíc mikrostruktury (či vylepšené technologie povrchu), které umožňují mimořádně vysoký přenos inkoustu na podkladový materiál. Tyto faktory je třeba zvážit při výběru vhodného aniloxového válce a tvrdosti pěny u pásek pro montáž tiskových forem.

Dokonalá koordinace všech těchto součástek značně zjednodušuje a zefektivňuje celý proces a v konečném důsledku tak zvyšuje kvalitu tisku.

Chcete-li získat další informace o produktech tesa Softprint® nebo lisech pro flexotisk od společnosti TRESU Group, obraťte se na příslušného obchodního zástupce tesa® a TRESU.