Splicing visual paper production

Jak snadno napojovat s tesa® EasySplice

8 rychlých tipů jak maximalizovat výkon vaší pásky tesa® EasySplice

6. 12. 2019

Vyzkoušejte si naše pokyny k osvědčeným postupům a stáhněte si souhrnný dokument, který najdete níže:

Check for damage

01Zkontrolujte delaminační proužek

 

Delaminační proužky jsou citlivými částmi produktu.
Před aplikací tesa® EasySplice se ujistěte, že delaminační proužek naní poškozený.

 

Don't apply to full width

02Neaplikujte pásku na celou šíři kotouče

 

Když aplikujete tesa® EasySplice, ponechejte mezeru přibližně jednoho palce k okraji kotouče, aby se zabránilo nechtěnému vytečení lepidla.

 

Squeegee

03Používejte přítlačnou stěrku

 

Vždy používejte stěrku když aplikujete tesa® EasySplice, abyste zabránili předčasnému odtržení delaminačního proužku a nalepení jeho zbytků na válec.

Trim edges

04Seřízněte okraje slepovaného materiálu

 

Abyste zabránili poškození role, seřízněte okraje papíru na obou stranách tesa® EasySplice, abyste zabránili vytvoření vzduchových kapes pod nezabezpečenými okraji.

EasySplice: Check Length of Flag

05Prověřte délku volného materiálu na končící roli

 

Ujistěte se že tato délka je přibližně stejně dlouhá jako vzdálenost mezi druhou rolí a nožem.
To vám pomůže zajistit ideální napojení obou rolí.

Use wider width

06Používejte širší tesa® EasySplice při vyšších rychlostech

 

Pro vyšší rychlosti stroje doporučujeme použít větší šíři tesa® EasySplice, abyste měli jistotu dostatečné adhezní kontaktní plochy pro spolehlivé napojení.

EasySplice: Synchronize Reel Speeds

07Synchronizujte rychlosti

 

Ujistěte se, že rychlosti staré i nové role potiskovaného materiálu jsou synchronizovány.
To je nezbytné pro zajištění spolehlivého kontaktu obou rolí.

Don't cover contact adhesive

08Nezakrývejte lepidlo na pásce tesa® EasySplice

 

Nezakrývejte kontaktní lepicí vrstvu pokud kromě tesa® EasySplice používáte ještě zpevňovací pásku nebo tekuté lepidlo.
Může to negativně ovlivnit lepivost pásky.