Dosahování nejlepších tiskových výsledků

Dosažení nejvyšší kvality tisku díky správné montáži

Časopis Flexible Packaging položil jménem tiskařů několik otázek Joe Prunierovi, manažerovi pro Print & Web Processing ve společnosti tesa tape, inc

24. 2. 2015

Jaké trendy spatřujete u úzkých rotačních tiskáren?

Více než kdy předtím převládají v odvětví úzkého rotačního flexografického tisku technologické inovace. Dnešní tiskařské stroje jsou konstruovány tak, aby byly co nejrychlejší, nejpřesnější a nejtrvanlivější. Současná vylepšení v technologii tisku podněcují potřebu nových technologií v oblasti tiskařské formy a manžety, aby byl udržen krok s vysoce přesnými stroji a stále pokročilejšími vzory předloh. S rostoucí složitostí vzorů se zvyšují počty vytištěných řádkových rastrů a pokrytí plochy se stále více snižuje. Rozměry některých bodů se pohybují dokonce v polovinách procenta! Složitost tiskových procesů je dále umocněna zvyšujícími se požadavky trhu na kratší tiskové úlohy, které v konečném důsledku pomáhají zákazníkovi snížit pracovní kapitál a zefektivnit organizaci krátkodobé propagační činnosti.
Mnoho tiskařů s úzkými rotačními tiskárnami rozpoznalo trendy na trhu a investují do nových technologií, aby udrželi tempo s vývojem a uspokojili požadavky zákazníků. Někteří jsou ale překvapeni zjištěním, že koncový výsledek jejich investice do nejnovějších technologií vykazuje jen nepatrné vylepšení kvality jejich tištěných materiálů. Přestože nové technologie mají velký vliv na kvalitu hotového produktu, jsou to i další přispívající faktory, které mohou znamenat rozdíl mezi dobrými a skvělými výsledky.

Volbou správné pásky pro montáž tiskových forem dosáhnete maximální efektivity
Volbou správné pásky pro montáž tiskových forem dosáhnete maximální efektivity

www.timwendrich.com

Jak mohou pásky pro montáž tiskových forem přispět k tvorbě vysoce kvalitního vytištěného produktu?
Vysoká kvalita tisku při vysoké rychlosti tiskového stroje má přímou spojitost s kvalitou pěny použité u pásek pro montáž tiskových forem. Nezapomeňte, že páska pro montáž tiskových forem slouží jako odpružení nebo podpůrné médium mezi nejmodernějšími tiskovými páskami a nejmodernějším tiskovým strojem. Aby zajistili nejvyšší kvalitu tisku, usilují průmysloví dodavatelé o zkonstruování technologicky nejvyspělejších tiskových strojů, tiskových forem a receptur inkoustů. Pokud ale dojde k použití špatné pásky pro montáž tiskové formy, může kvalita tisku výrazně utrpět bez ohledu na kvalitu technického vybavení.
Při vyhodnocování pěny je důležité porozumět tomu, jak její kvalita koreluje s kvalitou specifických typů tisku. Například nová technologie tiskových forem je v současnosti dostupná pro tisk jemných rastrů velikosti 5 procent, 3 procenta, 1 procento nebo dokonce bodů s tiskovými formami vysoké hustoty řádkových rastrů 200 řádků na palec i více. Dosažení těchto výsledků v prostředí denní výroby při zvýšených produkčních rychlostech vyžaduje velmi specializovaný typ „měkké“ pásky pro montáž tiskové formy, která se dokáže chovat jako tlumič nárazů. Tento efekt tlumení nárazů snižuje nárůst tiskového bodu a jakékoli skákání ve válcích nebo manžetách, což se může v tisku projevit jako „chvění“, „proužkování“ nebo „otisky převodů“. Dále musí tato „měkká“ páska být schopna se stlačit a vrátit na stejnou tloušťku od prvního do posledního výtisku, a to bez ohledu na to, zda je tisková úloha dlouhá několik tisíc stop nebo několik milionů stop.
Toto stlačení a vrácení pěny do původního stavu a důslednost efektu odpružení jsou nejdůležitějšími faktory pro maximalizaci výnosů z vašich investic do nejnovějších tiskových strojů a technologií tiskové formy. Pro montáž tiskové desky zvolte pásku, která zajišťuje unikátní vlastnosti nejlepší absorpce nárazů za účelem dosažení velmi jemných zvýraznění, a která dokáže odolat dlouhým tiskovým úlohám.
Také zajištění optimální aplikace solidní hustoty inkoustu pro lité vrstvy vyžaduje mnoho stejných požadavků. Tvrdší pásky pro montáž tiskových forem, které jsou pro správnou hustotu pokrytí tuhým inkoustem nezbytné, musí také udržovat svoji konzistenci tvrdosti. Aby dokázaly maximalizovat kvalitu výsledků tisku při vyšších rychlostech, musejí být tvrdší pásky schopny v dlouhodobém horizontu udržovat stejné vlastnosti vysoké komprese a navrácení do původního stavu.
Z toho plyne následující poučení: nesnižujte kvalitu svých technologických investic do tiskových strojů, inkoustů, aniloxu nebo tiskových forem používáním pásek horší kvality.Jak důležitá jsou lepidla pásek pro montáž tiskových forem pro celkový výsledek tisku?
Není pochyb o tom, že vlastnosti lepidla pásky pro montáž tiskových forem jsou stejně důležité jako kvalita pěny. Účinnost a opakovatelnost procesu montáže a demontáže flexografických tiskových forem může znamenat rozdíl mezi profitabilitou plynoucí z prodloužení doby využitelnosti forem, nebo zničením forem a nutností koupit nové. Lepidlo může rozhodnout o tom, jestli budete po ukončení úlohy čistit zbytky lepidla a pěny z každé manžety či válce, nebo pásku jednoduše odstraníte bez nutnosti rozsáhlého čištění.
Požadavky na lepidlo jsou jednoduché: Přilepení k manžetám/válcům co nejpevněji to jde, během tisku zcela eliminovat každou možnost zvednutí hrany tiskové formy nebo vytvoření bublin a když je úloha dokončena, umožnit stejně snadné odstranění jako v případě silikonizované krycí vrstvy. Tento ideál je však u mnoha úzkých rotačních tiskáren obtížně dosažitelný.Jak mohou tiskaři předejít zvedání hrany tiskové formy nebo vytváření bublin?
Denně zápasí většina úzkých rotačních tiskáren buď se zvedáním hran tiskových forem v důsledku použití tlustších forem na válcích s úzkým průměrem, nebo s poškozenými tiskovými formami, neboť přilnavost k formě je tak velká, že během demontáže dojde k jejich natažení nebo roztržení.
Aby zvedání hran zabránili, používali dříve tiskaři laky, magické popisovače, uzavírací laky na hrany, a pásky. Kromě toho mnoho tiskařů používalo pro snadné a bezpečné odstranění formy blokátory adheze (jako mastek, křídu, mýdlo nebo šelak). Všechny tyto postupy však výrazně komplikují vytvoření účinného a opakovatelného SOP (standardního operačního postupu). Faktem je, že s tolika materiály a proměnnými je dosažení jakékoliv opakovatelnosti takřka nemožné.
A pokud nelze dosáhnout opakování a opakovatelnosti procesu, nelze dosáhnout ani větší efektivity. Má-li tiskař dosáhnout opakovatelnosti a větší efektivity, musí zvolit správnou pásku pro montáž tiskové formy speciálně upravené s ohledem na současné tiskové technologie a procesy. Při výběru pásky pro montáž tiskové formy se ujistěte, že lepidlo na straně formy odpovídá materiálu a tloušťce formy, na kterou bude páska aplikována. Pokud zvolíte nesprávnou pásku, může to mít za následek časté zvedání hran u tlustších forem, případně roztržení či natažení u tenkých forem. Nezapomeňte také zvolit lepidlo, které je navrženo pro přilepení na materiál daného válce nebo manžety. Použití špatného lepidla na „otevřené straně“ může zapříčinit vznik bublin nebo vést k náročnému čištění.Máte nějaké další tipy pro tiskaře, aby dosáhli co nejlepších výsledků?
Při snaze zajistit správné používání pásek pro montáž tiskových forem je nejdůležitějším faktorem dobrá komunikace s výrobcem pásky. Předejte mu jasné informace o tom, jaké materiály používáte v tiskovém procesu, o pokrytí plochy, o požadovaném procentním nárůstu tiskového bodu, o řádkovém rastru forem, požadované rychlosti tiskového stroje atd.
Mnoho dodavatelů pásek pro montáž tiskových forem nabízí širokou škálu pěnových pásek s různými úrovněmi tvrdosti a kombinacemi lepidla. Když vybíráte z řady pásek s různými kombinacemi materiálu tiskového stroje, je vždy moudré nejprve provést důkladnou zkoušku. Koneckonců úsilí, které vynaložíte na výběr správných pásek pro vaši dynamiku lisovny, povede k maximalizaci výnosu z vašich investic i spokojenosti vašich zákazníků.

Autor: Erin J. Wolford, hlavní redaktor, Flexible Packaging, www.flexpackmag.com