solar-panel

Od silikonu po pásku – změna v myšlení výrobců solárních panelů

Snaha o optimalizaci procesů a produktů přivedla jistou švédskou firmu ke společnosti tesa a ACXplus a zároveň předznamenala posun od tekutých lepidel k oboustranným lepicím páskám.

24. 2. 2017

Od silikonu k pásce

Švédská společnost Värmebaronen (v češtině „Baron topení“) vyrábí produkty pro topné systémy na dřevo, pelety a solární energii. Od roku 2009 zahrnuje produktové portfolio společnosti se 70 zaměstnanci také solární panel K2, na nějž získala výrobní práva ve stejném roce. Přestože panely K2 fungují velmi dobře, snaží se tým společnosti Värmebaronen neustále své produkty vylepšovat.

solar_panel_1
Pro snadnou aplikaci ACXplus bez vzduchových bublin vyvinula společnost tesa pro Värmebaronen speciální aplikátor.

Solární panel je, velmi jednoduše řečeno, uzavřená krabice plná vodovodního potrubí. Víko se skládá ze skleněné desky a krabice musí být hermeticky uzavřená. Solární panely se instalují venku na střechách, a jsou tudíž vystaveny značnému namáhání, například vlivem větru a počasí. Větry mohou být velmi silné a sklo musí odolat síle až 1000 N na čtvereční metr. U původního solárního modulu K2 bylo sklo přilepeno k hliníkovým profilům krabice pomocí silného silikonového lepidla. Toto řešení bylo sice vodotěsné, ale vytvrzení silikonového lepidla trvalo déle než den. Během této doby se se solárními panely nesmělo hýbat.

Tato doba vytvrzení brzdila konstrukční proces a omezovala výrobní postupy. Fredrik Karlsson, vynálezce solárního panelu K2, chtěl tuto situaci změnit a napadlo ho upevnit sklo pomocí pásky, aby bylo možné s kolektorem hýbat během vytvrzování. Zprvu šlo pouze o dodatečné opatření v průběhu procesu vytvrzování. Později však navrhl nový hliníkový profil pro širší lepicí pásku a nakonec soustředil veškeré úsilí na nalezení pásky, kterou bylo možno trvale upevnit ke sklu.

„Zaslali jsme dotazy předním dodavatelům pásek a nakonec jsme zvolili společnost tesa, jelikož rychle odpověděla a vyslala dva velmi zkušené zaměstnance. Navíc byla tesa v té době již mnoho let velmi aktivní na trhu se solárními panely. Po řadě výpočtů, měření a testů jsme si byli jistí, že můžeme její řešení na bázi lepicí pásky začlenit do svých procesů, a dosáhnout tak kýžených změn,“ říká spokojený Fredrik Karlsson.

Zvolili jsme pásku ACXplus – pásku, která dokonale drží i za výše uvedených povětrnostních podmínek. Nejlepší na tom je, že přechod na oboustranné lepicí pásky významně zjednodušil a zrychlil celý výrobní proces ve společnosti Värmebaronen.
Fredrik Karlsson dochází k následujícímu závěru: „Tento projekt nám ukázal, jaký potenciál se v páskách skrývá. Rozhodně to nebylo naposledy, co jsme zvážili jejich použití ve svých produktech.”

solar_panel2
Skleněný solární panel s aplikovanou pevnou páskou tesa ACXplus.