Automotive_Interior-Mounting-008_300dpi

Čína zpřísňuje emisní požadavky na interiéry automobilů

Abychom pomohli automobilovým OEM výrobcům splnit čím dál přísnější globální požadavky, nabízíme dva segmenty produktů s nízkým VOC pro automobilové interiéry.

28. 2. 2017

Naše pásky s nízkým VOC vám pomohou splnit čím dál přísnější globální požadavky.

Začátkem minulého roku čínská vláda revidovala své národní standardy za účelem snížení prahové hodnoty přijatelných emisních hodnot v interiérech automobilů. Tento regulační systém, známý také jako Guobiao nebo normy GB, je často aktualizován. Vzhledem k tomu, že je Čína největším automobilovým trhem na světě, mají tyto změny vliv na globální automobilový průmysl.

Nové čínské normy snižují přijatelnou úroveň těkavých organických sloučenin (VOC) v kabině vozidla. Jako kategorie organických látek, které jsou těkavé za pokojových teplot, mohou VOC pocházet z konstrukčních materiálů, textilních látek a lepidel. Jelikož je některým VOC přisuzován škodlivý vliv na zdraví, nejsou tyto látky v interiérech žádoucí.

VOC uvolňované některými změkčovadly a lepidly jsou také součástí u čínských zákazníků velmi neoblíbeného jevu, který je běžně označován jako „vůně nového auta“. Nepříjemný zápach v interiéru dokonce již druhým rokem figuruje na předním místě seznamu stížností čínských zákazníků, který společnost J.D. Power uveřejnila v rámci své studie. Tento problém se u amerických kupců aut nedostal ani mezi prvních 20 stížností.

Automobilový průmysl čelí na stále globálnějším trhu velkým výzvám ve spojitosti s dodržováním pravidel na ochranu životního prostředí. Pro závody a zákazníky na celém světě jsou čínské normy GB pouze jedním z mnoha souborů předpisů, které ovlivňují design a konstrukci automobilových interiérů.

 

tesa_Icon-ultra-low-voc-001_300dpi
Kromě lepicích pásek s nízkým VOC vyvinula společnost tesa také pásky s velmi nízkým VOC – jde o nový segment produktů s velmi nízkými celkovými hodnotami emisí.
tesa® pro automobilový průmysl: Montáž v interiérech
Abychom pomohli automobilovým OEM výrobcům splnit čím dál přísnější globální požadavky, nabízíme dva segmenty produktů s nízkým VOC pro automobilové interiéry.

Řešení společnosti tesa s nízkým VOC pro montáž interiéru, kabelů, kokpitu, dveří nebo sedadel

Naše řada produktů pro automobilový průmysl použití v interiérech, montáž kabelů, kokpitu, dveří nebo sedadel nyní nabízí dva segmenty přívětivé pro životní prostředí. Kromě lepicích pásek s nízkým VOC jsme vyvinuli také pásky s velmi nízkým VOC – jde o nový segment produktů s velmi nízkými celkovými hodnotami emisí.

Prohlášení o nízkém VOC nepodléhá v automobilovém průmyslu jednotnému souboru celosvětově platných pravidel. Naším měřítkem jsou však normy GB, a to z toho důvodu, že je Čína lídrem v oblasti nízkého VOC.

Podle seznamu látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl (GADSL) existuje asi 3 000 látek, které vyžadují deklaraci v automobilovém průmyslu. Nové přísnější pokyny pro automobilové interiéry identifikují zhruba 8 až 13 látek. Produkty v našem portfoliu pro nízké VOC neobsahují žádné látky zakázané novými čínskými normami GB ani japonskými normami JAMA.

Ve společnosti tesa bereme svůj závazek vůči zákazníkům a životnímu prostředí vážně. Proto za účelem uspokojení globální poptávky po lepší kvalitě vzduchu ve vozidlech uplatňujeme jasnou strategii nízkých emisí. Automobiloví výrobci OEM stanovili jasné emisní normy na základě přísných vládních předpisů, proto jsou naše pásky speciálně navržené tak, aby tyto nové emisní limity splňovaly – bez ohledu na zemi nebo trh.