Our Focus Our Customers

Naše zaměření - naši zákazníci 

Naším cílem je nabízet produkty, které během svého životního cyklu co nejméně zatěžují životní prostředí.

Společně k větší udržitelnosti

Šetrné k životnímu prostředí od samého začátku

Stejně jako my jsou i naši zákazníci na cestě k udržitelnější budoucnosti. Prostřednictvím inovativních řešení chceme zákazníkům umožnit technologický pokrok a zároveň přispět k udržitelným technologiím. Proto myslíme na udržitelnost už ve fázi vývoje. Rozhodnutí provedená v této první fázi totiž mají zásadní vliv na udržitelnost konečného produktu.

                                         

Mimo jiné zvažujeme klady a zápory různých surovin. Velkou důležitost přikládáme používání recyklovaných a biologických surovin, neboť mají menší uhlíkovou stopu. Právě na tyto suroviny se chceme v budoucnu ještě více zaměřit. Kromě toho chceme dále omezit používání rozpouštědel a zvýšit tak množství produktů bez obsahu těchto látek. Vyhýbáme se také vzácným surovinám a surovinám, které během těžby nadměrně zatěžují životní prostředí.

Centrifuge for plastic granules

Nový život pro staré výrobky

Co se stane s výrobky tesa poté, co splní svůj účel? Konec životnosti výrobku není o nic méně důležitý než její začátek. Koneckonců, pokud výrobek nebo jeho části můžeme recyklovat nebo repasovat, můžeme zdroje ušetřit jinde. Proto již v raných fázích vývoje zvažujeme konec životnosti výrobku a investujeme do dalšího výzkumu v této oblasti.

Pod heslem „redukovat, repasovat, recyklovat“ usilujeme o vytvoření cirkulární ekonomiky. To znamená, že se od samého začátku zpracovává méně materiálu, více se repasuje a nakonec recykluje. Tento přístup nám pomáhá šetřit zdroje.

Recyklované a přírodní.

Pod značkou tesa ecoLogo nabízíme lepicí strojky, lepicí fólie, balicí pásky, lepicí tyčinky a korekční strojky, které jsou vyrobeny převážně z recyklovaných nebo přírodních materiálů. Produkty z řady tesa ecoLogo neobsahují rozpouštědla a při jejich výrobě přicházejí ke slovu převážně biomateriály a recyklované obaly.

tesa-ecologor-pbs-assortment
We are on a sustainable mssion with our customers

Větší udržitelnost pro naše zákazníky

Abychom našim zákazníkům pomohli na cestě k udržitelnosti, vyvíjíme účinná lepicí řešení, která pomáhají snižovat emise CO2 a předcházet vzniku odpadu. Naše řešení také zajišťují, že produkty našich zákazníků lze snadněji recyklovat nebo opravit.

Produkty, které přináší změnu

Ať už se naši zákazníci zabývají výrobou, e-mobilitou nebo větrnou a solární energií, umožňujeme jim efektivněji podnikat a zároveň podporovat udržitelné technologie. A není tomu tak náhodou. Bereme v úvahu potřeby našich zákazníků a zjišťujeme, jak můžeme podpořit jejich cíle udržitelnosti v našich vlastních vývojových a výrobních procesech.

Chytrá recyklace.

Pro naše zákazníky z tiskařského průmyslu jsme vyvinuli produkt Twinlock, který šetří zdroje při takzvaném flexotisku. Tento proces se používá například pro tisk na obaly. tesa Twinlock je alternativou k montáži tiskových desek a nevyžaduje žádnou lepicí pásku. Místo toho se tisková deska aplikuje přímo na potažený návlek tesa Twinlock. Jakmile se deska odstraní, je ihned připravena na další aplikaci – jak jednoduché. Proč je to důležité? Vícenásobným použitím a eliminací dalších lepidel dochází k úspoře emisí, které by jinak vznikly během přepravy a likvidace.

Mounting Plate Twinlock
Driving flyweight

Muší váha na kolech.

Čím je vozidlo lehčí, tím bývá nižší spotřeba paliva – a tudíž i emise CO2. Konstruktéři v automobilovém průmyslu si tuto skutečnost uvědomili již dávno a obrátili svou pozornost na snižování hmotnosti. Lehké konstrukce jsou klíčovým faktorem zejména v odvětvích, jako je e-mobilita. Ve společnosti tesa děláme vše pro to, abychom tento vývoj podpořili. Naše lepicí pásky například pomáhají uzavírat otvory v karoseriích automobilů. Ve srovnání s běžně používanými záslepkami jsou naše samolepicí řešení lehčí až o 85 procent.

Raději opravit, než zlikvidovat.

Našim zákazníkům také pomáháme uzavírat cykly, například pomocí produktů tesa Bond & Detach. Jakmile chytrý telefon doslouží nebo se poškodí, je obvykle obtížné ho rozebrat na jednotlivé součástky. Díky produktům tesa Bond & Detach lze jednotlivé komponenty, například baterie, připevnit tak, aby zůstaly na svém místě. V případě potřeby se dají snadno odstranit, aniž by po sobě zanechaly stopy. Elektronické součástky tak lze jednoduše vyměnit, zlikvidovat nebo repasovat. 

                                         

Obnovitelné energie.

Naše samolepicí pásky slouží také pro výrobu solárních modulů a větrných turbín a přispívají tak k budoucnosti energetiky. Výrobcům solárních systémů nabízíme mimo jiné produkty pro lepení rámů a zásuvek nebo upevňování článků a kabelů. Tato řešení jsou odolná vůči povětrnostním vlivům a zajišťují tak delší provoz systémů.

Our Commitment to Sustainability
Udržitelnost
Náš závazek k udržitelnosti
Číst dále
Our Strategy for the Future
Strategie
Větší udržitelnost, více inovací
Číst dále
For Our Environment
Životní prostředí
Chráníme životní prostředí
Číst dále
For Employees and Society
Společnost
Pro dobro zaměstnanců a společnosti
Číst dále
Awards and Ratings
Ocenění a hodnocení
Číst dále
Zpráva o udržitelnosti
Zpráva o udržitelnosti
Číst dále