Inkoustový test

Proč je inkoust lepší než prst?

Věda na pozadí pásek

Proč lepidlo nebo lepicí páska lepí? Jak se testuje lepivost? Vše o testu prstem, inkoustem a povrchové energii při lepení.

Při kritické kontrole lepicí pásky prstem se můžete domnívat, že je její lepivost vysoká, jestliže se vám přilepí k prstu. To však neznamená, že má stejnou lepivost i na jiných materiálech. Důvodem, proč něco lepí, je povrchová energie. Co to znamená pro váš prst? Přečtěte si zde.

Jak funguje lepidlo/lepicí páska?

Jak silný by měl lepený spoj být závisí na aplikaci. Má-li lepicí páska umožňovat snadné odstranění bez poškození povrchu, jako je tomu například u maskovací pásky, neměla by být příliš silná. Má-li ale věci držet pohromadě mnoho let, například firemní logo na zadní části vašeho auta, musí být natolik silná, aby se neodlepila za žádných okolností ani podmínek. Spojovací vlastnosti každé lepicí pásky jsou specifikovány velmi přesně. Roli přitom hraje řada faktorů: Lepidlo, podklad a aplikační hmotnost jsou jen některé z nich.

Síla spoje lepicí pásky závisí na velmi rozličných věcech: na adhezních podmínkách (na teplotě atd.), aplikaci (např. na aplikačním tlaku), době zahřívání a rychlosti odvinutí – a také na povrchu, jenž má být přilepen. Polarita a charakteristika (hrubý/hladký) povrchu hrají důležitou roli pro přilnavost.

Aplikace pásek pro automobilový průmysl
Lišty, profily a emblémy na autech drží na místě lepicí pásky
Voda na tkanině a autolaku: v závislosti na povrchové energii voda vytváří kapky nebo jednoduše steče.
Voda na tkanině a autolaku: v závislosti na povrchové energii voda vytváří kapky nebo jednoduše steče.

Povrchová energie: Spojování s napětím

Zda lepicí páska drží dobře na konkrétním povrchu závisí především na povrchové energii. Jen to, co je „správné“ v mnoha různých kontextech, může vytvořit ideální spoj.

Zůstaňme prozatím u zadních dveří vašeho automobilu. Jako každou sobotu jste jej právě umyli a navoskovali. A jak už to tak bývá, okamžitě na něj začne pršet. Kapky vody však jednoduše stékají po povrchu dolů. Zachovávají si tvar a neroztékají se.

Důvodem je, že mají vyšší povrchovou energii než barva navoskovaného automobilu (v teflonové pánvi by se kapky chovaly stejně). Je tomu tak proto, že kapalina se ze své podstaty nechce roztéci. Snaží se udržet si co nejmenší povrch. Kvůli povrchovému napětí vytváří tvar koule.

Soudržné síly – tedy (vnitřní) přitažlivost – mezi molekulami kapalin způsobují jev zvaný „povrchové napětí“. Například molekuly na povrchu sklenice vody nemají další molekuly vody na všech stranách. Jsou tedy přitahovány dovnitř vody a lnou silněji k molekulám vody, které mají vedle sebe a pod sebou. Tato přitažlivost je vyšší než k molekulám vzduchu, které jsou nad nimi. Výsledkem působení této vnitřní síly je povrch oddělující vodu a vzduch.
Soudržné síly – tedy (vnitřní) přitažlivost – mezi molekulami kapalin způsobují jev zvaný „povrchové napětí“. Například molekuly na povrchu sklenice vody nemají další molekuly vody na všech stranách. Jsou tedy přitahovány dovnitř vody a lnou silněji k molekulám vody, které mají vedle sebe a pod sebou. Tato přitažlivost je vyšší než k molekulám vzduchu, které jsou nad nimi. Výsledkem působení této vnitřní síly je povrch oddělující vodu a vzduch.

Na tuto kouli však působí jisté síly. Stejně jako jiné povrchy, např. lak vašeho automobilu, ji přitahuje gravitace. Čím silnější je síla přitahující kouli, tím více se koule deformuje. Koule se roztéká při silné interakci s vysokoenergetickým povrchem.

Je to podobné jako s lepidlem lepicí pásky a povrchem, na který chcete pásku nalepit. Nezávisle na povrchu (a jeho individuální povrchové energii) se lepidlo rozteče v jednom případě lépe, v jiném hůře. V jednom případě lepí pevněji, v jiném méně pevně. Proto se pro lepicí pásky s podklady, které mají nízkou povrchovou energii (např. plasty), používají primery. Zvyšují povrchovou energii podkladu tak, že lepidlo drží ještě silněji.

Prst nebo inkoust?
Klidně si znovu přilepte prst, chcete-li otestovat lepivost pásky. To, jak se vám páska přilepí k prstu, však nevypovídá nic o tom, jakou lepivost bude mít na povrchu, na který ji chcete použít. Váš prst a povrch mají zcela odlišnou povrchovou energii – tedy pokud si opravdu nechcete přilepit lepicí pásku k prstu. (V takovém případě můžete test provést také s leukoplastí...).

Proč je nyní inkoust lepší než prst? To je docela prosté: protože inkoust je kapalný a do jisté míry se chová jako lepidlo. Čím rovnoměrněji se inkoust rozpouští na povrchu, tím vyšší je povrchová energie. To ukazuje, jaké vlastnosti musí lepidlo mít, aby k takovému povrchu přilnulo. O tom, jak to funguje, se dozvíte v našem článku o inkoustovém testu.

Inkoustový test na hliníku
Inkoustový test na hliníku