Výroba lepicí pásky

Navinuje se každá malá role pásky tesa opravdu samostatně?

Věda na pozadí pásek

Jak vypadá výrobní proces lepicích pásek z pohledu výroby? Podívejte se sami.

Lidé se nás často ptají, jak jsou naše lepicí pásky navíjeny. Pokud bychom měli natřít a zabalit každou lepicí pásku samostatně, byla by ve skutečnosti jejich výroba nesmírně nákladná.

Výroba lepicí pásky: Věda sama o sobě

Vše začíná lepidlem. Z pravidla ho vyrábíme sami. V případě akrylátových látek to znamená, že začínáme s polymerací. Jinými slovy, součásti lepidla, tedy řetězy molekul nebo polymery, se vzájemně smíchají během chemického procesu. Následně jsou tato lepidla připravena tak, abychom je mohli snadno a velmi tence nanášet na požadovaný podkladový materiál. Jak to probíhá závisí na lepidle.

Během výroby se některá lepidla přenášejí organickým rozpouštědlem, které se velmi snadno vypařuje. A přesně toho při výrobě využíváme: lepidlo se rozpouštědlem nanáší velmi tence na podklad protlačováním velmi úzkou štěrbinou. Natřený podklad poté prochází vysoušecím tunelem, ve kterém se rozpouštědlo odpaří. Po vysušení povlak lepicí pásky ztuhne a je pevně spojen s podkladem. Vypařené rozpouštědlo je téměř zcela zachyceno a následně vedeno zpět do výroby.

Podobný proces probíhá u lepidel na bázi vody. K nim se jako rozpouštědlo přidá voda, která pak uniká v sušicí peci jako pára. Tento proces je ve společnosti tesa velmi rozšířený.

Ve třetím procesu vzniká takzvaná lepicí tavenina. Zde se lepidlo zahřátím změní na tekutinu a smísí se ve vytlačovacím lisu, což je něco jako mlýnek na maso. Toto lepidlo se pak rovnoměrně nanáší na podklad velmi tenkou štěrbinou.

Výroba lepidla: Složitá, pracná a fascinující

Některá lepidla a aplikace mohou vyžadovat jiné výrobní kroky. Připravujeme například podklad chemicky nebo fyzikálně tak, aby k němu lepidlo lépe přilnulo. Jestliže nemůžeme najít nic, co splňuje naše požadavky, vyrobíme a přizpůsobíme si podkladové materiály sami. Například když mají být pásky opravdu křišťálově čisté.

V elektronickém průmyslu se naše lepicí pásky částečně používají ke spojení různých vrstev obrazovky mobilního telefonu. Optické vlastnosti lepicích pásek musí být nastaveny opravdu dokonale, protože by později samozřejmě neměly být vidět. Vnitřní napětí materiálu je stejně problematické jako nečistoty. I nejmenší částice prachu může způsobit, že lepicí páska již nebude opticky čistá. Z tohoto důvodu vyrábíme speciální roztoky v čisté místnosti třídy 7. Jde o místnost, kde je vzduch tisíckrát čistší než na vrcholcích hor. V tomto téměř bezprašném prostředí dokážeme potřít fólie tak, že nejsou vidět. Není mnoho výrobců lepicích pásek, kteří toto dokážou.

Čistý prostor ve výrobním závodě tesa v Hamburku
Čistý prostor ve výrobním závodě tesa v Hamburku
Výrobní technologie bez použití rozpouštědel v Offenburgu
Výrobní jednotka v závodu tesa v Offenburgu

Nátěr lepicí pásky: Proces, který vyžaduje hodně prostoru

Během potírání pásky nemá podkladový materiál ještě tvar úzkých dlouhých proužků, ale spíše širokých a velkých pruhů. Skládají se z tkaniny, plastových fólií, pěny nebo jiného materiálu. Podklad se navine na velkou, širokou roli, natře se, vysuší se, je-li to v postupu nezbytné, a nakonec se celý velký pás převine. Když je lepicí páska oboustranná, vkládá se oddělovací vrstva i při vinutí. Poté začne proces znovu, aby mohla být potažena i druhá strana pásky. Teprve poté se široké role řežou na jiném stroji s mnoha malými kotoučovými noži, přičemž vzniká mnoho malých rolí. Ty se následně zabalí a odešlou zákazníkům.