Pásky odolné vůči povětrnosti

Je lepicí páska také citlivá na změny počasí?

Výkonnost a schopnosti pásek

Nejen způsob použití je důležitý pro výběr správné lepicí pásky. Důležitou roli hraje také prostředí. Někdy potřebujete pásku odolnou proti povětrnosti. Jindy musejí pásky odolávat kyselinám nebo trvalému mechanickému napětí.

Lepicí páska: Odolná vůči povětrnosti a pevná

Extrémní vystavení UV záření může způsobit, že lepidlo některých lepicích pásek přilne k povrchu zvlášť silně a později se obtížně odstraňuje. Vysoké teploty nebo extrémní chlad mohou lepidlo naopak změkčit nebo zatvrdit. Lepidlo se pak rozpadá nebo „roztéká“. Těmto nepříjemnostem lze zabránit výběrem správného lepidla pro podmínky, za nichž bude lepicí páska později použita.

tesa Professional Application Premium Plastering Tape Embossed, 33m:50mm
tesa Professional Application Premium Plastering Tape Embossed, 33m:50mm

Odolné vůči extrémním podmínkám

Nejen počasí, tzn. UV sluneční záření, vlhkost nebo výkyvy mezi horkem a chladem, mají vliv na přilnavost. Roli hrají také další faktory. Proto se při vývoji nebo dolaďování pásky vždy ptáme na rámcové podmínky, za nichž se bude páska používat.

Je teplota, které bude lepicí páska vystavena, vysoká nebo mimořádně nízká? Měla by být páska například schopna zvládnout bez jakéhokoliv poškození teplotu 160 °C v horkém sušicím tunelu lakovny výrobce automobilů? Jak dlouho bude lepicí páska vystavena těmto podmínkám? Měla by bezpečně držet části fasádních prvků výškové budovy při zemětřesení – a to i za 20 let?

Nebo je snad dlouhodobě vystavena otěru, například ovinutým kabelem v motorovém prostoru automobilu? Může být vystavena chemikáliím? Může lepicí páska přijít do kontaktu s ropou nebo kyselinami, aniž by došlo k jejímu poškození? Teprve poté, co jsme získali odpovědi na všechny tyto otázky, zkombinujeme lepidlo a podklad, jež svými vlastnostmi nejlépe vyhovují danému účelu.

Lepicí páska v testu trvanlivosti

Požadavky na lepicí pásku mohou být extrémní. Aby dokázaly, že „přežijí“ téměř cokoli, musejí lepicí pásky tesa nejprve splnit vysoké požadavky naší laboratoře. V současnosti tesa používá v oblasti výzkumu a vývoje více než 200 testů. Než je výrobek připraven k použití v praxi, je podroben ostré zkoušce. Musí se potit, mrznout a projít řadou dalších testů.

Musí například vydržet teploty od −40 °C do +150 °C s vlhkostí v rozmezí 25 až 95 procent. Protože jen tehdy, budou-li tak odolné, jak se od nich v konečném důsledku očekává, dovolíme našim lepicím páskám vyrazit do světa a spojovat, co jim bylo určeno.

Testovací metoda R&D
Pásky tesa v komoře na testování stárnutí