Adheze při odlupování

Jak je to s odlupováním (přesněji řečeno s adhezí při odlupování)?

Věda na pozadí pásek, Zkušební metody a výzkum

Pro lepicí pásky citlivé na přítlak není důležitá jen přilnavost, soudržnost a lepivost. Pokud chcete najít dokonalou pásku pro váš konkrétní účel, neobejdete se bez dalších informací. Přesněji řečeno jsou zde ještě tři důležité věci: pevnost v tahu, smykový odpor a adheze při odlupování.

Nejprve posledně jmenované: Adheze při odlupování. Ta souvisí se silou, jakou se lepidlo přilepí k danému materiálu. Výkon prvních aplikací lepidel citlivých na přítlak, jako například obvazy, štítky a maskovací pásky pro malování, byl vyhodnocen na základě toho, jak snadno nebo jak obtížně se výrobky odstraňovaly z ploch, na něž byly aplikovány. Tyto rané aplikace připravily půdu pro testy odolnosti vůči odlupování, ze kterých se záhy staly průmyslové standardy pro měření toho, jak snadno či obtížně lze odstranit lepicí pásku, když se oddělení odehrává mezi PSA a daným materiálem.

Solární panely
Stálé spoje v náročných prostředích vyžadují extrémně vysokou adhezi při odlupování.

Proč je adheze při odlupování důležitá?

Existují tři hlavní faktory, které je třeba zvážit při snaze plně pochopit lepivost: pevnost v tahu, smykový odpor a adheze při odlupování. Adheze při odlupování je definována jako síla potřebná k „odloupnutí“ lepicí pásky z jakéhokoli povrchu, ať pružného, hladkého nebo tuhého. Tato síla se měří vždy a pouze na šířku podlepeného materiálu, takže je mnohem obtížnější odolat oddělovací síle. Je důležité rozumět faktoru adheze při odlupování, neboť může posloužit jako vodítko při výběru správné pásky pro konkrétní aplikaci.

Adhezi při odlupování je nutno vzít v úvahu při obou typech lepení, jak dočasném, tak trvalém. Při dočasném použití musí adheze při odlupování udržovat optimální rovnováhu mezi zachováním řádného přilnutí a možností snadného odstranění. Většina maskovacích pásek jsou skvělými příklady pásek, které nabízejí adekvátní adhezi při odlupování během aplikace a zároveň je lze po použití čistě sejmout z materiálu. Při dočasném použití je vždy důležité myslet na to, že síla adheze při odlupování časem roste. K určení, zda je konkrétní páska vhodná pro požadovanou aplikaci, může být nutné provést příslušné laboratorní testy.

U aplikací s trvalým spojením by mělo být cílem maximalizovat odolnost vůči odlupování. Ve většině případů přicházejí ke slovu oboustranné pásky. U trvalých spojení lze pomocí testů adheze při odlupování vyhodnotit následující parametry a zjistit, které aplikační podmínky by mohly nepříznivě ovlivnit přilnutí:

  • Adhezní úroveň součástí; například: kov, plast, tkanina nebo hladké proti hrubým povrchům.
  • Aplikační teploty a podmínky prostředí; například test při teplotě 80 °C, test při pokojové teplotě po vystavení vlhkosti po dobu 168 hodin.
  • Rozvoj síly; například: test po jedné minutě; test po 72 hodinách; test po 14 dnech.

Ve všech případech je adheze při odlupování jednou ze tří oddělovacích sil, která napomáhá určit, zda páska bude či nebude v konkrétním případě fungovat. Ať už je aplikace dočasná nebo trvalá, optimální hodnoty adheze při odlupování lze dosáhnout pouze tehdy, jsou-li materiály čisté, bez prachu a mastnoty, a pokud mají dostatečný tlak nebo dobu styku.

Test smykové odolnosti v R&D laboratořích společnosti tesa
Test smykové odolnosti v R&D laboratořích společnosti tesa

Co je smykový odpor?

Smykový odpor je schopnost lepidla odolávat deformaci nebo skluzu. K tomu může dojít, když síla působí na pásku paralelně k její lepicí ploše. Vlastnost se měří přilepením jednopalcového kousku pásky k panelu z nerezové oceli a následným zavěšením závaží na jeden konec pásky. Smykový pohyb se vyjadřuje v jednotkách času do chvíle, kdy páska sklouzne z ocelového panelu. Dobré smykové vlastnosti jsou důležité zejména pro aplikace, jako je napojování, kde páska drží pohromadě dvě látky, přičemž síla působí v opačném směru.

Test natažení do přetržení: Zejména svazkovací pásky, které se používají k fixaci těžkých nákladů během přepravy, musí poskytovat extrémně vysokou pevnost v tahu.
Test natažení do přetržení: Zejména svazkovací pásky, které se používají k fixaci těžkých nákladů během přepravy, musí poskytovat extrémně vysokou pevnost v tahu.

A co pevnost v tahu a prodloužení?

Pevnost v tahu a prodloužení se vztahují ke schopnostem podkladového materiálu. Pevnost v tahu a prodloužení jsou především důležité pro jednostranné pásky, u kterých podklad pro konkrétní aplikaci musí odolat tahovému napětí. Pásky na lepení kartonů nebo svazkování, například pro zajištění zboží a komponent při přepravě, mají nejvyšší důležitost. Pevnost v tahu obvykle není důležitá pro oboustranné pásky, pokud nejsou spojovací materiály protažitelné. Pevnost v tahu je síla (nebo zátěž) potřebná k přetržení pásky. Tato vlastnost se měří tak, že se vezme kus pásky o šířce jednoho palce, uchopí se za oba konce a následně se táhne opačnými směry, dokud se páska nepřetrhne. Pevnost v tahu se měří v librách na jeden palec pásky. Stejná metoda se používá k měření prodloužení. Jde o procentní hodnotu, o kterou lze pásku natáhnout do okamžiku těsně před přetržením.