metoda testování lepivosti

Díky čemu je lepicí páska rychlejší než Ferrari? Podrobnější pohled na lepivost

Věda na pozadí pásek

Se soudržností a přilnavostí se setkal každý, kdo se trochu blíže seznámil s lepením a tejpováním. Lepivost je oproti tomu poněkud záhadnější – ačkoliv je pro lepicí pásku neméně důležitá.

Lepivost je vlastnost, která poskytuje zvláštní schopnosti lepidlu na lepicí pásce, které je citlivé na přítlak a neustále lepkavé. Kromě adheze (lepidlo lepící na povrchu) a soudržnosti (vnitřní adhezní spoj) je lepivost v podstatě třetí nezbytnou vlastností, která dodává lepidlu sílu. Funguje s minimálním tlakem a minimální dobou kontaktu. Některé druhy lepicích pásek jsou v tomto ohledu tak rychlé, že se jim nevyrovná ani Ferrari.

Vysokopevnostní klih/lepidlo: Co se za tím skrývá?

Stačí jen krátký dotyk s minimálním přítlakem, aby se obě součásti vzájemně spojily. Vysoká pevnost nastává tehdy, když se naváže mezi lepidlem a povrchem obzvlášť stabilní spojení s minimálním přítlakem a mimořádně krátkou dobou kontaktu.

Vzhledem k tomu, že existuje mnoho oblastí, kde je vysoká přilnavost obzvlášť důležitá, existují také lepidla s mimořádně vysokou lepivostí – například jisté kompozice přírodní pryže a zvláště pevnostně vyladěná akrylová lepidla.

Test převalením koule: Měření lepivosti se provádí převalením kovové koule přes lepkavou stranu pásky. Čím kratší vzdálenost koule urazí, tím vyšší je lepivost.
Test převalením koule: Měření lepivosti se provádí převalením kovové koule přes lepkavou stranu pásky. Čím kratší vzdálenost koule urazí, tím vyšší je lepivost.

Lepivost pro napojování

Lepivost je velmi důležitá například v papírenském nebo v polygrafickém průmyslu. Je to z toho důvodu, že se papír v těchto průmyslech odvíjí z obrovských rolí a dále prochází stroji rychlostí až 1 900 metrů za minutu. Jestliže role doběhne, musí se začátek další role napojit na konec předešlé role bez přerušení provozu. Výměna rolí musí být plynulá a to je možné jen s mimořádně vysokou lepivostí. Konec staré role se napojí na začátek nové. Spojení musí být okamžité. Dnes stačí jedna jediná speciální lepicí páska na to, aby výměna rolí mohla probíhat za plného provozu. A to vyžaduje plný výkon při rychlostech upravených na 6 480 km/h, při kterých se role otáčejí. Nejrychlejší Ferrari na světě dosahuje naproti tomu pouhých 340 km/h.