Primery, separační nátěry a separační výstelky

Co je tak fascinujícího na adhezních primerech, separačních nátěrech a výstelkách?

Primery (adhezní primery) hrají u lepicí pásky důležitou roli. Kromě toho pak separační výstelky a separační nátěry (oddělovací vrstvy) zajišťují bezchybné odvíjení.Není to jen lepicí páska, která lepí. Ani uvnitř samotné lepicí pásky není proces o nic jednodušší: takzvaný primer (spojovací prostředek) zajistí, že lepidlo přilne opravdu dobře k podkladovému materiálu. A jestliže se domníváte, že snadnost, s níž se lepicí páska odvinuje, závisí jen na vašich svalech – mýlíte se. Oddělovací vrstva lepicí pásky – nazývaná také separační nátěr – při tomto procesu výrazně pomáhá.

Co je primer (lepicí primer)?

Lepicí páska se skládá ze dvou důležitých složek: z lepidla citlivého na tlak na pásce, které lepí po celé své délce. A z podkladu (papír, fólie, tkanina, flauš atd.), který toto lepidlo drží. Existují samolepicí pásky pro mnoho různých účelů. Liší se rychlostí, délkou a stabilitou spoje.

A právě zde do hry vstupuje primer. Jedná se o tenkou vrstvu zvyšující přilnavost lepidla, která se nanese na spodek podkladu. Spojovací primer pro lepicí pásku se používá vždy, když má lepidlo přilnout k podkladu obzvlášť silně. To je smysluplné, je-li lepicí páska připevněna pouze dočasně a po jejím odstranění by neměly zůstat žádné zbytky lepidla – jako je tomu například u maskovací pásky.

Nebo má-li lepicí páska spojit dvě věci navždy. Zvýšená přilnavost umožňuje, aby zrcadla připevněná lepicí páskou držela na zdi. Bez primeru, spojovacího lepicího primeru nebo dokonce kotvicí pomůcky by nemuselo lepidlo dostatečně silně přilnout k podkladu lepicí pásky a mohlo by nechat zrcadlo ze stěny spadnout.

Číst dále

Struktura jednostranné a oboustranné pásky

Struktura jednostranné (vlevo) a oboustranné (vpravo) lepicí pásky: 1) separační nátěr, 2) podklad, 3) primer, 4) lepidlo, 5) separační výstelka (krytá silikonem), 6) lepidlo (uzavřená strana), 7) primer, 8) podklad, 9) primer, 10) lepidlo (otevřená strana)

Struktura jednostranné (vlevo) a oboustranné (vpravo) lepicí pásky: 1) separační nátěr, 2) podklad, 3) primer, 4) lepidlo, 5) separační výstelka (krytá silikonem), 6) lepidlo (uzavřená strana), 7) primer, 8) podklad, 9) primer, 10) lepidlo (otevřená strana)

Lepší přilnavost s primerem

Abychom dokázali skutečně ocenit důležitost primeru, musíme se na podklad podívat pod mikroskopem. Podklad by měl držet lepidlo na lepicí pásce. Mnohdy sestává například z plastů, jelikož je to pro tuto oblast použití nejrozumnější řešení. Existují však také plasty a další materiály, na kterých lepidlo příliš nedrží. Patří k nim polyetylén (PE), polypropylén (PP), teflon, pryž a silikon. Odborníci hovoří o „velmi nízké povrchové energii“. Opravdu „vzrušující“ na primeru je: že zvyšuje povrchové napětí, což umožňuje silnější vzájemné přilnutí podkladu a lepidla.

Druhý specialista ve skupině: separační nátěr / výstelka (oddělovací vrstva)

Oboustranné pásky mají separační vrstvu, kterou je třeba odstranit, chcete-li využít obě přilnavé strany pásky.

Je zde také druhá složka, která dělá z lepicí pásky specialistu pro všechny situace. Některé lepicí pásky mají na vrchní straně speciální oddělovací vrstvy, takzvaný separační nátěr a separační výstelku, aby lepicí páska na roli nepřilnula k vrstvě, kterou má nad sebou. Separační výstelka se používá hlavně u oboustranných pásek. Hlavními typy separačních vrstev jsou papíry nebo fólie obohacené křemíkem. Volba optimální vrstvy závisí na aplikaci. Jestliže páska musí umožňovat vytváření výseků, jsou lepší polyesterové výstelky. Je-li páska vystavena vlhkosti, používají se, hlavně pro svou rozměrovou stabilitu, papíry s více nátěry. Pro většinu aplikací se používají papírové výstelky.

Podklad jednostranné pásky a separační vrstva oboustranné pásky jsou ošetřeny separačním nátěrem. Separační nátěr zajišťuje stabilní odvíjení pásky během aplikace. To je velmi důležité při automatických aplikacích, kde se páska může odvíjet vysokou rychlostí. Separační nátěr může mít v závislosti na požadavcích zákazníka různé separační síly pro snazší odvíjení nebo pro těžší odvíjení.

Číst dále

Separační vrstvy pro oboustranné pásky

Vrstva odpuzující lepidlo je potřebná k tomu, aby bylo možno pásku odvinout a řádně nanést. Materiál může být buď plastová fólie nebo speciální papír:

  • Pergamen: Standardní řešení
  • Papír s vrstvou HDPE: Odolný proti vlhkosti
  • MOPP fólie: Především pro výseky a automatizované procesy
  • PE fólie: Především pro pěnové pásky
  • PET fólie: Především pro vysoce přesné výseky v elektronickém průmyslu
Číst dále
Materiálové

Pergamen

Papír s PE povlakem

MOPP fólie

PE fólie

PET fólie

vlastnosti

▪ trhatelný rukou ▪ dobrá pevnost v tahu ▪ dobré elektrostatické vybití

▪ lepší rozměrová stabilita ▪ vrstva PE zabraňuje absorpci vlhkosti ▪ trhatelný rukou

▪ rozměrově stabilní, dobrá pevnost v tahu ▪ odolná vůči vlhkosti

▪ velmi flexibilní pro navíjení tlustých výrobků

▪ teplotně odolná (max. 150 °C) ▪ dobrá tolerance tloušťky

▪ stabilní pod tlakem díky tvrdému papírovému jádru ▪ vysekávatelný ▪ nákladově efektivní

▪ dobrá pevnost v tahu ▪ dobré elektrostatické vybití ▪ vysekávatelný
 

▪ malá tolerance tloušťky ▪ vysekávatelná ▪ průsvitná

▪ odolná proti vlhkosti

▪ rozměrově stabilní, tenká ▪ vysekávatelná a řezatelná ▪ průsvitná