men-standing-in-front-of-tesa-twinlock-sleeve

Přechod k tesa® Twinlock přinesl Christiansen Print jednoznačné výhody v procesu výroby

Vylepšené tiskové vlastnosti a trvale udržitelný výrobní proces byly hlavními důvody pro přechod k alternativní technologii montáže tiskových forem firmy tesa.

2. 10. 2019

Tento článek byl původně zveřejněn v němčině ve Flexo+Tief - Druck 3-2019

Musí existovat přesvědčivé argumenty pro změnu zavedených a prověřených výrobních procesů, a to byl důvod proč Christiansen Print přešel na tesa® Twinlock návleky. Změna přinesla řadu výhod pro preprint. Montáž tiskových forem už nezahrnuje samolepicí pásky a tím šetří čas a eliminuje odpad. Navíc po testování a zavedení tesa® Twinlock návleků se projevily procesní výhody spočívající ve vyšší rychlosti tisku u mnoha tiskových zakázek. Projekt, který začal dodávkou setu testovacích návleků nyní nabývá viditelné formy v podobě 300 lesklých zelených tesa® Twinlock návleků uskladněných v oddělení montáže Christiansen Print. V průběhu pouhých tří měsíců uskutečnil výrobní závod v Ilsenburgu úplný přechod na tesa® Twinlock návleky. Tyto návleky mají pracovní šíři 2485mm a 30 různých raportů od 790 do 2060mm.

Christiansen Print.

Evropský market leader pro pre-print v kartonážkách v roce 2005. Od roku 2016 se staly divizí v rámci Thimm Group. Mají tři výrobní závody ve Francii a Německu a v závodě v Ilsenburgu (Harz) používají dva největší flexotiskové stroje na světě. Od roku 2017 využívají také digitální tiskový stroj HP PageWide T1100S. Tiskové závody v Northeimu (Německo) a Garanciéres-en-Beauce (Francie) používají tři z nejnovějších pásových flexotiskových strojů. Tato kombinace představuje v Christiansen Print výhodu tří vzájemně se doplňujících tiskových technologií. Vysoká odborná kvalifikace více než 170 pracovníků umožňuje výrobu okolo 450 milionů m2 preprintů ročně.

Novinka v portfoliu tesa® montážních pásek.

tesa® Twinlock návleky byly doplněny do sortimentu tesa v roce 2018 a nyní si musí jejich uživatelé položit otázku zda samolepicí pásky nebo tesa® Twinlock návleky jsou nejekonomičtějším řešením při montáži tiskových forem. Odpověď na tuto otázku vyžaduje jak diskuzi o specifických technických požadavcích a možnostech, tak aplikaci cílené ROI analýzy, kterou tesa nabízí. V případě Christiansen Print podrobná analýza odhalila, že pokrytí celé škály raportů přinese úspory samolepicích pásek. To bylo dostatečným důvodem, aby tesa® Twinlock návleky mohly být testovány.

Složení tesa® Twinlock návleků.

Základem tesa® Twinlock návleků jsou standardní návleky poskytující zákazníkovi možnost zvolit si základní jádro návleku. Na toto jádro je následně aplikována 1,5mm tlustá vrstva Polyurethanové (PU) pěny s otevřenými buňkami. Mnohaleté zkušenosti potvrzují, že vrstva pěny zůstává kompresibilní i po letech používání. Je to právě PU pěna, která představuje základ tiskových vlastností návleků. Další vrstvu tvoří PET stabilizační folie sloužící jako nosič pro zasíťovanou permanentně lepivou akrylátovou fotopolymerní vrstvu na kterou se pak montuje tisková forma.

Okraje návleků jsou následně zalepeny, aby byly chráněny před špínou a rozpouštědly.

Složení tesa® Twinlock návleků.
Složení tesa® Twinlock návleků.

Úvodní testy přinesly přesvědčivé výsledky​
Projektoví manažeři Björn Vorlop a Michael Schmidt z vedení společnosti Christiansen Print dohlíželi na projekt a rozhodli se uskutečnit úvodní test na sedmi návlecích s raportem 2000mm (jedním z nejdelších, které firma používá). Minulé zkušenosti napovídaly, že co funguje s velkými obvody obvykle funguje i s malými a to se potvrdilo i v tomto případě. Výsledky z pohledu kvality tisku a tiskových vlastností byl pozitivní již od samého začátku. Bylo možné například zvýšit rychlost tisku z 200 m/min na maximální rychlost 500 m/min. Bylo také možné snížit vibrace v tisku díky kompresibilitě 1,5mm tlusté vrstvy PU pěny.

Přes slibné výsledky úvodních testů zde ale pořád byla cítit určitá nedůvěra ze strany pracovníků když došlo na každodenní práci s novými návleky. Byly zde obavy z procesních změn a také jestli budou návleky použitelné pro každou zakázku. V návaznosti na slibné výsledky testů byla testovací fáze prodloužena a byla zakoupena druhá sada návleků s obvodem 1250mm. Druhá fáze potvrdila pozitivní výsledky prokázané tesa® Twinlock technologií ve prospěch montáže, výroby a vedení týmu.

Co přináší technologie tesa® Twinlock?
tesa® Twinlock se vyplatí především pro raporty, které jsou používány často. Pro Christiansen Print zavedení tesa® Twinlock představuje standardizaci předtiskového montážního procesu. Montážní pásky byly eliminovány a tiskové formy jsou montovány přímo na akrylátové fotopolymerní povrchy návleků u kterých zvolili výhradně střední tvrdost. To redukuje složitost montážního procesu a náklady na logistiku. 

Pokud jde o tisk, došlo ke zvýšení rychlosti, v mnoha případech bylo možné zvýšit rychlost o 20-30%. Bylo zjištěno, že možnost zvýšení rychlosti záležela na citlivosti tiskového motivu na vibrace a velké obvody pomáhají redukovat vibrace. Kompresní schopnosti návleků umožňují udržovat konstantní tiskovou kvalitu v průběhu dlouhého časového úseku. Christiansen Print také zjistil že tiskový registr je velmi přesný ve srovnání se samolepicími páskami kvůli nižší toleranci tloušťky u návleků tesa® Twinlock. Tloušťka tesa® Twinlock návleků se měří laserem během a po výrobním procesu s tolerancí +2/100mm.

Montáž tiskové formy na tesa® Twinlock návleky v Christiansen Print
Montáž tiskové formy na tesa® Twinlock návleky v Christiansen Print

FOUR MOMENTS Copyright

Musí být upraveny charakteristiky tiskových křivek?​

Vyskytly se obavy, že změnou podkladu tiskové formy by se mohla zvýšit intenzita barev a tím i charakteristiky tiskových křivek. V Christiansen Print bylo zjištěno, že charakteristiky tiskových křivek jsou velmi podobné a že dodatečné úpravy nejsou potřebné. Intenzita barev může být o něco nižší u světlých až do hodnoty 5%, ale pro tiskaře je obvykle velmi jednoduché úměrně tomu zvýšit přítlak v tisku.

Twinlock Activating Machine je určený pro automatické čištění povrchu návleků tesa Twinlock
Twinlock Activating Machine je určený pro automatické čištění povrchu návleků tesa Twinlock

FOUR MOMENTS Copyright

Plně automatický tesa® Twinlock aktivační přístroj​

Pro aktivaci lepivosti  tesa® Twinlock návleků je nezbytné odstranit zbytky barev, prach a špínu z akrylátovýxh fotopolymerů. V Christiansen Print je tento krok realizován plně automatickým tesa® Twinlock aktivačním přístrojem. Velké formáty návleků vyžadovaly, aby přístroj byl designován v úzké spolupráci s Christiansen Print.

Aktivátor, který je používán jako čistící prostředek, je alkohol s vysokým bodem vzplanutí, což znamená, že není potřeba přijímat zvláštní ochranná opatření proti výbuchu. Výpary jsou odsávány v uzavřeném prostředí.

Výrazná redukce odpadu​

Za prvé a především tesa® Twinlock může snížit používání montážních pásek a zlepšit CO2 stopu eliminací odpadu. Trvalá udržitelnost produktu je jasně viditelná v Christiansen Print tím, že zde nyní mají každý týden o tři kontejnery odpadu méně. Během roku toto množství představuje ekvivalent osmi fotbalových hřišť samolepicích pásek. Ekologický a ekonomický aspekt byly dva důvody pro Christiansen Print, které je vedly k přechodu na tesa® Twinlock návleky, zatímco zlepšené tiskové vlastnosti byly třetím důvodem.

Přehledná data o projektu:

  • Projekt zahájen v červenci 2018
  • Trvání projektu tři měsíce pro přechod z pásky na  tesa® Twinlock
  • 300 tesa® Twinlock návleků v užívání
  •  Úspory odpovídající osmi fotbalovým hřištím samolepicích pásek
  •  O 20 - 30% vyšší rychlost tisku
  •  Návratnost investice 2,5 roku.