Printer Looking at Damaged Flexo Plate

Poškození tiskových forem je nepříjemné z mnoha důvodů

Můžeme vám tuto nepříjemnost ušetřit: jak se lehce vyhnout poškozeným tiskovým formám ve flexotisku

28. 1. 2020

Jak se snadno vyhnout poškozeným tiskovým formám ve flexotisku

Setkali jste se někdy s poškozením fotopolymerní tiskové formy použitím nadměrné síly vynaložené k jejímu odstranění při demontáži? To není nic příjemného. Tiskaři se často zabývají vyčerpávající a časově náročnou demontáží tiskových forem. Managementu to přináší vícenáklady. Tiskovou formu je pak potřeba vyhodit do odpadu a musí se vyměnit, což zatěžuje životní prostředí. 

Můžeme se shodnout na tom, že by se mělo takové poškození štočků co nejvíc omezit, či přímo úplně zastavit - a to je přesně náš cíl. Ale jak tomu může pomoct páska na upevnění štočků? 

 

 

 

Je zřejmé, že ne každá montážní páska na tiskové formy je vhodná pro každou tiskárnu. Různé požadavky, provozní postupy a spotřební materiál pro tisk mohou ovlivnit vlastnosti lepidla. Použití nesprávné kombinace může vést k příliš silnému přilnutí tiskové formy k pásce, což může během demontáže způsobit poškození tiskové formy. To přináší zvýšené náklady na materiál a zdržení při výrobě.

V ideálním případě drží lepidlo montážní pásky pevně tiskovou formu na místě při tisku a zároveň umožňuje její snadnou a čistou demontáž po skončení tiskové zakázky. Klíčem je  správná volba pásky, která odpovídá podmínkám ve vaší výrobě. To zahrnuje i další příslušenství jako jsou tiskové formy nebo druh barev, ale závisí i na procesu jejich čištění.

Jsou to zbytky barev na zadní straně tiskových forem, které způsobují jejich velmi těžkou demontáž v kombinaci s mnoha druhy montážních pásek. Proč? Protože chemické vazby v barvách ovlivňují lepivost mezi tiskovou formou a páskou, ta se stává agresivnější a tisková forma už nemůže být snadno demontována. Takže tyto zbytky barev buď musí být pečlivě odstraněny nebo musí být zvolen jiný typ montážní pásky.

Pokud jde o čištění tiskových forem, automatické čističky bohužel mohou napomoci přenosu zbytků barvy na zadní stranu tiskové formy. Dokonce i nejtenčí vrstva zbytků barvy může způsobit vážné škody. Laboratorní testy dokonce prokázaly, že čím je tato vrstva tenčí, tím je demontáž tiskové formy těžší. To znamená, že i tiskové formy, které vypadají dokonale čisté, mohou být znečištěné, což se zjistí až při těžké demontáži tiskové formy a jejím poškození.

 

Flexo Printing Equipment
Flexo Printing Equipment
Person Looking at Flexo Plate
I když tisková forma vypadá dokonale čistě, neviditelné zbytky nitrocelulózy mohou způsobit její těžkou demontáž a poškození. Správná lepicí páska a způsob čištění sehrávají klíčovou roli.
Steffen Koslowski

Oddělení vývoje ve společnosti tesa

Flexo Plate Cleaning
Čištění tiskových forem

Aby se předešlo negativním účinkům, po automatickém očištění tiskových forem se doporučuje další krok v podobě manuálního čištění: tisková forma se musí ze zadní strany otřít čistým hadrem s vhodným rozpouštědlem. Tento dodatečný krok ale není proveditelným řešením pro většinu tiskáren.

Praktičtějším řešením je použití pásky s lepidlem odolným vůči nitrocelulóze na straně k tiskové formě, aby se zabránilo riziku poškození štočku během demontáže.

Bez ohledu na proces čištění tiskových forem (ruční nebo automatický) vám můžeme nabídnout vhodné řešení. Náš sortiment tesa® Softprint představuje velmi kvalitní montážní pásky na tiskové formy, které splňují všechny požadavky flexo tiskáren.


Například tesa® Softprint TP je ideální produkt při automatickém čištění tiskových forem. Jeho speciální lepidlo odolné vůči zbytkům barev zabraňuje obtížné demontáži tiskových forem způsobenou vzájemným působením se zbytky barev po automatickém čištění tiskových forem. To rovněž znamená, že s tesa® Softprint TP nejsou potřebné další kroky ručního čištění. Výhody jsou zřejmé: méně času stráveného čištěním tiskových forem, méně prostojů ve výrobě a zvýšená životnost tiskových forem, což vede k celkovému snížení nákladů.

Použijte náš “Foam Advisor” – nástroj umožňující nalezení tesa® Softprint montážní pásku na tiskové formy přesně odpovídající vašim požadavkům nebo kontaktujte náš tým flexo odborníků prostřednictvím kontaktního formuláře.