Save the Children

Udržitelnost

Mnoho dětí přišlo v důsledku pandemie koronaviru o možnost chodit do školky nebo do školy. Vzdělávání se tak na celém světě dostává na druhou kolej. To nesmíme dopustit! Proto se nadace Save the Children a společnost tesa dohodly na partnerství, jehož cílem je finančně podpořit vzdělávací projekty v šesti zemích.

Podle organizace UNESCO je zavřením škol, školek a volnočasových zařízení v současné době zasaženo okolo 1,5 milionu chlapců a dívek. Rostoucí nerovnost ve vzdělávání má obzvlášť velký dopad na sociálně znevýhodněné děti. „Vzdělávání spojuje. Všude spolu.“ Tak zní motto, pod kterým se nadace Save the Children – největší nezávislá organizace na ochranu dětských práv na světě – a mezinárodní výrobce lepicích pásek tesa dohodli na partnerství, jehož cílem je dát dětem šanci na lepší budoucnost. Darem ve výši 1 milionu eur podpořila společnost tesa vybrané projekty v šesti zemích na třech kontinentech: ve Vietnamu, Číně, Indii, Mexiku, Itálii a Německu.

mapa_en-1

Prolomit koloběh chudoby

„Jsme rádi, že jako společnost můžeme přispět na dobrou věc a společně s nadací Save the Children otevřít ochranný deštník nad dorůstající generací,“ říká výkonný ředitel společnosti tesa SE Dr. Norman Goldberg. „Vzdělávání může významným způsobem přispět k překonání krize a prolomení koloběhu chudoby – i mimo rámec pandemie koronaviru.“ Všechny financované projekty se nachází v regionech, ve kterých skupina tesa je nebo v budoucnu bude zastoupena závody či dceřinými společnostmi. Teprve nedávno, na jaře 2020, se tesa rozhodla investovat zhruba 55 milionů eur do výstavby dalšího výrobního závodu ve Vietnamu.

Dr. Norman Goldberg, výkonný ředitel společnosti tesa SE
Dr. Norman Goldberg, výkonný ředitel společnosti tesa SE

tesa SE

Vzdělávání může významným způsobem přispět k překonání krize a prolomení koloběhu chudoby – i mimo rámec pandemie koronaviru.
Dr. Norman Goldberg

Výkonný ředitel společnosti tesa SE

Save_the_Children_Kinderreporter_UT_201101

Rozhovor s dětským reportérem:

U příležitosti uzavření nového partnerství požádali dva dětští reportéři o rozhovor dva členy představenstva společnosti tesa – Susannu Krügerovou a Dr. Normana Goldberga.

5

milionů eur

To je částka, která byla uvolněna v rámci dárcovského programu společnosti tesa. Společnost darovala po 1 milionu eur na podporu vybraných projektů nadace Save the Children a globálního krizového fondu koronavirové pomoci organizace Lékaři bez hranic. Kromě toho daruje společnost tesa 200 000 eur místním organizacím v sedmi regionech od Asie přes Severní a Latinskou Ameriku až po Evropu. Organizace byly vybrány dceřinými společnostmi v jednotlivých regionech.

Žádné akční plány „na rýsovacím prkně“

„Od samého počátku bylo jasné, že Save the Children a společnost tesa sledují stejné cíle a chtějí podpořit právo znevýhodněných dětí na vzdělání. V rámci našeho partnerství kombinujeme místní projektovou práci s celosvětovým dosahem,“ říká Susanna Krügerová, předsedkyně představenstva Save the Children Germany. „Obecně se vyhýbáme tvorbě akčních plánů ‚na rýsovacím prkně‘, a naopak se vždy snažíme spolupracovat s lidmi přímo na místě. Spoléháme na osvědčené modely, které lze upravovat a škálovat i na přeshraniční úrovni,“ dodává.

Foto_Save_the_Children_Vietnam1-1
Část daru od společnosti tesa putuje do Vietnamu, kde poslouží k nákupu různých vzdělávacích materiálů pro zhruba 20 000 dětí z chudých venkovských a městských oblastí.

© Save the Children

Domácí výuka, další vzdělávání učitelů a vybavení

 

 

A takto vypadá partnerství na podporu vzdělávání konkrétně: Ve Vietnamu budou 20 000 dětem z chudých venkovských a městských oblastí poskytnuty různé vzdělávací materiály, počínaje papírem a psacími potřebami. Dále jsou naplánovány kurzy na podporu čtení a psaní, například s pomocí mentorů.

 

V Číně je finanční podpora společnosti tesa zaměřena na posílení sociálně-emočního vývoje a odolnosti více než 100 000 dětí ve věku deset až dvanáct let a jejich rodin. Díky interaktivním metodám mají učitelé k dispozici potřebné nástroje pro rozvoj těchto klíčových kompetencí. Digitalizace podobných nabídek je v současné době prioritou číslo jedna.

V Indii, kde se uzavření škol dotýká 320 milionů školáků, chce nadace Save the Children zajistit, aby se dětem dostalo podpory v domácí výuce, například prostřednictvím mobilních knihoven. Nadace kromě toho poskytuje poradenství příslušným orgánům, přičemž se zaměřuje na tvorbu konceptů pro návrat chlapců a dívek do škol. V současné době totiž opět výrazně přibývá případů dětské práce, obchodování s dětmi a zneužívání dětí.

Situace v Latinské Americe se v posledních týdnech výrazně zhoršila – region je považován za nové epicentrum pandemie. V samotném Mexiku je v sázce zdraví, blahobyt a vzdělání více než 40 milionů dětí. Komplexní opatření podpory jsou zaměřena zejména na skupiny původních obyvatel, rodiny imigrantů a lidi ve venkovských oblastech. Save the Children úzce spolupracuje s ministerstvem školství na dalším vzdělávání učitelů, rozvoji obsahu výuky a poskytování potřebného technického vybavení.

Susanna Krügerová, předsedkyně představenstva Save the Children Germany
Susanna Krügerová, předsedkyně představenstva Save the Children Germany

© Save the Children

Obecně se vyhýbáme tvorbě akčních plánů „na rýsovacím prkně“, a naopak se vždy snažíme spolupracovat s lidmi přímo na místě.
Susanna Krügerová

Předsedkyně představenstva Save the Children Germany

Velká „vzdělanostní chudoba“ i v Evropě

Také v Evropě je zapotřebí celá řada podpůrných opatření. Pod mottem „Přepisujeme budoucnost“ bude mít z naší podpory prospěch asi 100 000 dětí z 30 italských měst. Cílem je poskytnout mladým lidem přístup k internetu a zajistit pro ně tablety, aby mohli pokračovat ve studiu online, zatímco jsou zavřené školy.

V Německu řídí nadace Save the Children projekt „MakerSpace“ – digitální vzdělávací workshop, ve kterém děti z problémových škol mohou otevřeně a kreativně rozvíjet své dovednosti. Projekt je realizován s vědeckou podporou Technické univerzity Berlín, která přispívá k získávání nových poznatků v oblasti digitálního vzdělávání.

Save the Children

V roce 1919, krátce po skončení první světové války, se Eglantyne Jebbová vydala do ulic Velké Británie, aby získala finance pro hladové děti – zejména v Německu. Tak se zrodila největší nezávislá organizace na ochranu dětských práv na světě. O století později působí nadace Save the Children ve 113 zemích s cílem umožnit znevýhodněným, vyloučeným nebo těžko dosažitelným chlapcům a dívkám dobrý vstup do života, zajistit jim přístup k základnímu vzdělání a chránit je před válkami a konflikty. Save the Children se snaží životy dětí zlepšovat dlouhodobě – během krizí a katastrof, ale i poté.