„Každý může být vynálezcem“

Lidé

Výraz „inovace“ dnes slýcháme na každém kroku, a přitom ne všechno, co je nové, musí být inovativní. Dr. Christoph Dietrich, který od 1. dubna 2019 působí na pozici Director of Innovation Processes, vysvětluje, jak důležitou roli hrají „inteligentní řešení“ ve společnosti tesa.

Text Gunnar von der Geest
dietrich_tesa

Dr. Christoph Dietrich (55 let) studoval fyziku v Mnichově a Heidelbergu. Poté co získal doktorát v oboru optických neuronových sítí, což je téma, které dnes hraje významnou roli v oblasti umělé inteligence (UI), stal se v roce 2001 jedním z šesti zakladatelů společnosti tesa scribos GmbH. V dceřiné společnosti tesa strávil 17 let na pozici generálního ředitele. Je otcem tří synů.

Pane Dietrichu, nedávno jste převzal nově vytvořenou pozici Director of Innovation Processes. Jste teď něco jako „hlavní vynálezce“ lepicích pásek?

Christoph Dietrich (smích): Přesně na to samé se mě ptaly moje děti. Ne, rozhodně nejsem „hlavní vynálezce“. Mým hlavním úkolem je koordinovat inovační procesy ve společnosti tesa jako správce rozhraní a vytvořit platformu pro nové projekty, které se mimochodem zdaleka netýkají pouze vývoje produktů. K inovacím dochází na různých úrovních. Například je nesmírně inovativní, když někdo optimalizuje procesy, nad kterými se dříve nikdo nezamýšlel. Proto říkám, že každý zaměstnanec může být vynálezcem, nebo lépe řečeno inovátorem, a sice každý den.

Co je pro vás inovace?

Inovace jsou výsledky nápadů nebo vynálezů, které se v podobě nových produktů, procesů nebo služeb dokážou prosadit na trhu a vytváří dlouhodobou hodnotu. Proto odmítám nazývat věci inovativními, pokud se sice jeví jako vizionářské, ale není o ně zájem nebo nemají žádný dopad. Pak je to spíš takový hezký pokus než opravdová inovace.

intenzivní rozhovor o inovacích s dietrichem
„Inovace nejsou výsadou vývojářů – musí k nim docházet na všech úrovních a musí být výsledkem mezifunkční týmové práce.“
Dr. Christoph Dietrich

Řekl byste, že je tesa inovativní společnost?

Ano, nepochybně! Stačí, když si uvědomíte, že více než 500 z bezmála 5 000 zaměstnanců na celém světě pracuje ve výzkumu a vývoji. Společnost tesa do této oblasti každoročně investuje okolo pěti procent ročních tržeb. Předvídáme trendy a neustále optimalizujeme a rozšiřujeme naše technologické portfolio, a to v úzké spolupráci s našimi zákazníky a externími partnery. Je však jasné, že i společnost tesa může být ještě inovativnější. Vždy je co zlepšovat.

Můžete uvést nějaké příklady? Slepit dvě věci dohromady je na první pohled docela snadné…

Někomu to tak může připadat. Pevné spojení konstrukčních dílů je však jen jedním důležitým aspektem. Například lepicí pásky v mobilních telefonech plní celou řadu dalších funkcí, jako je regulace světla a tepla. Sladit naprosto odlišné požadavky je někdy stejně nemožné jako udělat kvadraturu kruhu. Příkladem může být situace, kdy je k dispozici pouze velmi úzká plocha pro lepení a pěnová páska má zároveň sloužit jako tlumič nárazů.

Jakým směrem se ubírá technologie lepicích pásek?

Zjišťujeme, že trend stále více směřuje k takzvaným produktivním lepicím páskám. To znamená, že pásky nemají pouze dočasnou funkci a poté se zlikvidují, ale naopak zůstávají v konečném výrobku, například v autě, v průběhu celého jeho životního cyklu. Kromě toho obchod s lepicími páskami definitivně dohnala digitalizace. Dnes už nestačí navštívit zákazníka s kufříkem plným vzorků. Digitální nástroje a služby jsou žádanější než kdy předtím. Už není problém si rychle vyměnit informace s obchodním partnerem vzdáleným několik tisíc kilometrů a na dálku vyřešit jeho problém. Obecně je znatelná mnohem větší orientace na služby a vyšší tempo na trhu.

Rozhovor s Christophem Dietrichem
„S našimi produkty tesa® nikdy nebudeme patřit mezi nejlevnější dodavatele na trhu. Proto musíme být nejlepší v oblasti technologií.“
Dr. Christoph Dietrich

Jakým výzvám čelí nadnárodní společnost jako tesa, pokud jde o kulturu inovací?

S našimi 64 dceřinými společnostmi jsme dosáhli velikosti, která nám řadu věcí usnadňuje a zároveň přináší mnoho komplikací. Co se týče kultury inovací, musíme zajistit, aby naše struktury, které mohou být velmi komplexní, nebyly pro organizaci paralyzující. Proto jsme na konci roku 2017 zahájili rozsáhlou inovační iniciativu. V tomto smyslu mám také za úkol vytvořit co nejlepší podmínky pro agilní práci. Právě to hledají (potenciální) kolegové, kteří chtějí neustále posouvat hranice technologie lepení a vyvíjet inovativní produkty.

Díky za rozhovor a ať se vám daří na nové pozici.