lékaři bez hranic

Boj proti koroně

Udržitelnost

Pomáháme tam, kde je to nejvíce zapotřebí: Společnost tesa věnovala 1 milion eur na konto Lékařů bez hranic a podpořila tak týmy v epicentrech nákazy covidem-19 po celém světě. Peníze jdou přímo do globálního krizového fondu této humanitární organizace.

I malé částky mohou zmírnit dopad pandemie v krizových oblastech. Stan o rozloze 45 metrů čtverečních, který může posloužit jako klinika nebo izolační stanice, stojí pouhých 966 eur. 650 kompletních sad ochranných oděvů stojí 10 400 eur. A 10 800 eur stačí na pokrytí měsíčních nákladů na čistou vodu pro 168 000 osob. Právě mytí rukou je totiž jednoduchou a účinnou prevencí proti infekčním nemocem.

ilustrace lékaři bez hranic

Rychlá, nebyrokratická a účinná pomoc

„V těchto nelehkých časech chceme jako ekonomicky stabilní společnost poskytnout pomoc lidem nakaženým covidem-19 a zlepšit přístup k preventivní péči,“ říká Dr. Norman Goldberg. „Zapůsobila na nás dlouholetá humanitární práce Lékařů bez hranic a způsob, jakým rychle, nebyrokraticky a efektivně pomáhají tam, kde je to v době pandemie koronaviru nejvíce zapotřebí,“ vysvětluje výkonný ředitel společnosti tesa rozhodnutí věnovat 1 milion eur právě této humanitární organizaci.

Jednou z hlavních priorit Lékařů bez hranic je bezpečnost zdravotnického personálu, a proto musí všichni zaměstnanci dodržovat přísná bezpečnostní pravidla

© Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic

Humanitární organizace Médecins Sans Frontières (Lékaři bez hranic) byla založena v roce 1971. Je připravena zasáhnout všude tam, kde jsou ohroženy životy lidí, kde zkolabovala zdravotní péče nebo kde není dostatečně postaráno o skupiny obyvatelstva. Různorodá činnost týmů lékařů, zdravotních sester, porodních asistentek a poskytovatelů logistických služeb zahrnuje celou řadu úkolů. Provozují kliniky, zřizují výživová centra pro děti, organizují očkovací kampaně a poskytují uprchlíkům a vysídleným osobám léky, čistou pitnou vodu, latríny a přikrývky. Německá pobočka Lékařů bez hranic, která byla založena v roce 1993, je až z 90 % financována ze soukromých darů. To jí umožňuje fungovat nezávisle na politických nebo ekonomických zájmech.

 

 

Dr. Norman Goldberg

© tesa SE

„V těchto nelehkých časech chceme jako ekonomicky stabilní společnost poskytnout pomoc nemocným a zlepšit přístup k preventivní péči.“
Dr. Norman Goldberg

Výkonný ředitel společnosti tesa SE

Jeden z největších darů v naší historii

„Ze štědrého příspěvku společnosti tesa máme obrovskou radost. Jde o jeden z největších finančních darů v historii německé pobočky Lékařů bez hranic,“ říká Katja Carsonová. „Peníze půjdou přímo do globálního krizového fondu koronavirové pomoci a umožní nám financovat stávající i nové projekty. Každý měsíc musíme zajistit tři miliony roušek, a to zdaleka není vše,“ říká zástupkyně výkonného ředitele německé pobočky Lékařů bez hranic.

Katja Carsonová, vedoucí finančního a administrativního oddělení v německé pobočce Lékařů bez hranic

© Lékaři bez hranic

„Tato částka představuje jeden z největších finančních darů v historii německé pobočky Lékařů bez hranic.“
Katja Carsonová

zástupkyně výkonného ředitele německé pobočky Lékařů bez hranic

Projekty ve více než 70 zemích

Lékaři bez hranic v současnosti pomáhají v boji proti koronaviru ve více než 70 zemích na celém světě. V mnoha regionech počty nakažených stále rostou exponenciálně. Kliniky jsou na hranici svých kapacit a zdravotní systémy stále více pod tlakem. Organizace přijímá opatření pro tlumení nákazy, provádí screeningy, zřizuje izolační stanice, školí zaměstnance klinik a pečovatelských zařízení a vzdělává obyvatelstvo. Kromě toho poskytuje poradenství státním orgánům a veřejným institucím a posiluje jejich kapacity.

5 milionů

eur

To je částka, kterou společnost tesa věnovala na boj s koronavirem v rámci rozsáhlého humanitárního programu. Kromě naléhavé pomoci poskytla také prostředky na místní projekty, které mají zmírnit dopad pandemie v dlouhodobém horizontu. V uplynulých týdnech dodala 3 000 rolí výstražných lepicích pásek o celkové délce 100 kilometrů do více než 30 velkých nemocnic v Německu a podpořila různé potravinové banky. Tímto způsobem se společnost tesa podílí na rozsáhlém humanitárním programu mateřské společnosti Beiersdorf s názvem „Care Beyond Skin“, jehož celkový rozpočet činí 50 milionů eur.