Professionella, avrivbara och robusta – våra markerings- och varningstejper med hög vidhäftningsförmåga.

Säkerhet och elinstallation

Säkerheten först. Med rätt försiktighetsåtgärder kan man förebygga olyckor och skador, oavsett om du befinner dig på en byggarbetsplats, ett kontor eller en utställning. Vår säkerhets- och elinstallationsserie innefattar en mängd olika tejper för märkning av farliga områden, halksäkring och isolering av elkablar.