Professionella och robusta markerings- och varningstejper med hög vidhäftningsförmåga, som går att riva av för hand.

Markerings- och varningstejper

Oavsett om det gäller avgränsning av farozoner, gångvägar eller parkeringsplatser, är det viktigt med korrekt markering. Tydliga etiketter är avgörande för att säkerställa trygghet, säkerhet och smidig drift, i synnerhet när det gäller industri- och handelsbranschen, men även vid flygplatser, köpcentrum och sportanläggningar. Dessa markeringar måste vara robusta, lättapplicerade och enkla att avlägsna, precis som tesas markerings- och varningstejper för permanent eller temporär etikettering.Professionella markerings- och varningstejpprodukter

Ta reda på mer om våra professionella produkter

Våra golvmarkerings- och varningstejper har två huvudsakliga funktioner: Den första funktionen är att definiera eller markera temporära faror. Den andra funktionen är att avgränsa våningar, körfält eller områden (t.ex. i en fabrik). Vid sådan avgränsningar krävs en robust tejp som klarar av att utsättas för rengöringsmedel, reguljärt slitage från gaffeltruckar samt allmän fotgängartrafik. tesa golvmarkeringstejper och varningstejper fäster på en mängd olika ytor och kan utplaceras där du önskar.