Správna páska na správne použitie

Správna páska na správne použitie

Ktorá lepiaca páska je vhodná na dané úlohy? A aký vplyv na výber správnej pásky majú celkové vonkajšie podmienky?