Profesionálne pásky tesa na drevené povrchy

Sklo, drevo a plasty

Na čo pamätať pri aplikácii lepiacej pásky na sklo, drevo a plasty.

Postupujte opatrne

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať pri aplikovaní lepiacej pásky na neošetrené alebo natreté drevené povrchy. V takýchto prípadoch zohráva dôležitú úlohu pri rozhodovaní o lepiacej páske a spôsobe jej aplikácie stav základného náteru.
Na čo pamätať pri aplikácii lepiacej pásky na sklo, drevo a plasty:

Sklo

Profesionálna maskovacia páska tesa na sklo

Profesionálna maskovacia páska tesa na sklo

Ak bude priľnavý povrch vystavený priamemu slnečnému svetlu, napríklad pri nalepení na vnútornú stranu okennej tabule, odporúčame použiť akrylátovú pásku odolnú voči UV žiareniu.

Drevo

Profesionálna maskovacia páska tesa na drevo

Profesionálna maskovacia páska tesa na drevo

Na drevo s povrchovou úpravou či bez nej používajte lepiace pásky s čo najnižšou priľnavosťou. Lepiace pásky odlepujte pomalým ťahom v diagonálnom smere, aby nedošlo k vytrhnutiu drevených vlákien alebo povrchovej vrstvy. V prípade mechanického namáhania môže byť vhodné použiť ďalšiu pásku, napríklad nalepiť PVC pásku na pásku s nízkou priľnavosťou (dvojité maskovanie).

Plasty

Profesionálna maskovacia páska tesa na plasty

Profesionálna maskovacia páska tesa na plasty

V prípade plastov je potrebné rozlišovať medzi novými a starými povrchmi, ktoré už boli dlho vystavené poveternostným vplyvom. 
Skúsenosti ukázali, že vplyvom chemických látok uvoľňovaných rozkladom plastov je lepenie pások na staré plasty problematické.
Zmäkčovadlá, ktoré obsahuje lepiaca páska, sa môžu na plastových povrchoch niekedy spojiť s plastom a spôsobiť zmenu farby.
V zásade sa preto odporúča lepiť lepiace pásky na plasty len na krátku dobu. Aj v takom prípade však zostávajú určité riziká. Požívatelia by si mali dobre všímať informácie uvedené v technických údajoch od výrobcov lepiacich pások, ktoré sa týkajú plastových povrchov.
Po odlepení pásky sa môžu na starých plastoch vyskytnúť povrchové zmeny. Zvetraná vrstva môže pri odlepení pásky zísť dolu. V dôsledku toho môže dôjsť k zmene farby povrchu. 
Aby bol vzhľad celého povrchu po odlepení jednotnejší, vyčistite povrch vhodnými čistiacimi prostriedkami. Čistenie plastových povrchov je preto potrebné zahrnúť do žiadosti o ponuku a aj do samotnej ponuky. Podľa požiadaviek sa potom môžu dodávatelia dohodnúť so zadávateľmi, či je čistenie potrebné.