tesa Profesionálne maskovanie

Kov, nátery, obklady stien, papier a textil

Na čo pamätať pri aplikácii lepiacej pásky na nátery, obklady stien, papier a textil.

Kovy

Profesionálna maskovacia páska tesa na kov

Profesionálna maskovacia páska tesa na kov

V prípade neošetrených kovov, ako sú zinok, zliatiny titánu a zinku alebo meď, môže ochrana prostriedkami, ako sú napríklad fólie, viesť k hromadeniu kondenzácie a k následnej korózii. Tomu je možné predísť použitím priepustných maskovacích materiálov, ako je netkaná textília bez fólie. Prípadne je možné krátkodobo alebo na celý povrch aplikovať lepiacu pásku.
Všetky kovové povrchy podliehajú prirodzenej oxidácii a starnutiu. Keď sa na kov nalepí lepiaca páska, oxidácia a starnutie prelepených častí sa spomaľuje. Vplyvom toho môžu mať tieto časti po odlepení pásky iný vzhľad ako zvyšok povrchu. Tomuto nie je možné zabrániť. V závislosti od typu kovu však celý povrch v krátkom čase (za niekoľko mesiacov) opäť získa jednotný vzhľad.
V prípade ošetrených kovov môže dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy (napríklad k zmene farby alebo odlúpnutiu).
Pri lepení je potrebné zohľadniť podmienky, najmä teplotu.

Nátery

Na maskovanie natretých povrchov odporúčame používať len pásky s nízkou až strednou priľnavosťou. Taktiež netreba maskovaciu pásku nechávať nalepenú pridlho, aby po jej odlepení nedošlo k poškodeniu povrchu (odstránenie náteru, zmena farby, zanechanie zvyškov pásky a pod.) 
Miera priľnavosti medzi náterom a podkladom musí byť väčšia ako priľnavosť medzi lepiacou páskou a náterom. Ak máte pochybnosti, skúste pásku nalepiť a následne odlepiť, alebo otestujte priľnavosť.

Maskovanie papiera a textilu

V prípade stien obložených tapetami alebo textilom používajte lepiacu pásku s čo najnižšou priľnavosťou, aby nedošlo k poškodeniu obkladu. Odporúčame maskovaciu pásku tesa® 4333 PV1 Precision Mask Sensitive.