tesa® HAF 8410 HS

Tepelna aktivovaná páska pre lepenie čipových modulov do kariet

Popis výrobku

tesa® HAF 8410 HS je teplom aktivovaná obojstranná hnedá lepiaca páska na báze reaktívnej fenolovej živicee a nitrilového kaučuku

Hlavné aplikácie

tesa® HAF 8410 HS je určená pre vkladanie čipových modulov do kariet s vysokými požiadavkami na zabezpečenie a životnosť.

 • Vhodné pre karty z PVC, ABS, PET a PC
 • Dobrá spracovateľnosť na všetkých běžných vkladacích linkách
 • Vynikajúca odolnosť voči starnutiu
 • Pružnosť po celú životnosť vďaka obsahu kaučuku

Technické vlastnosti

Druh krycieho materiálu silikonový papier
Materiál nosiča bez nosiča / žiadny
Druh lepidla nitrilový kaučuk / fenolová živica
Celková hrúbka 60 µm
Farba amber

Hodnotenie vlastností

Bonding strength (dynamic shear) 12 N/mm²

Ďalšie informácie

Technické doporučenia pre aplikácie čipovej karty:
Nasledujúce hodnoty sú doporučené pre východzie parametre strojov. Nezabudnite, že optimálne parametre sú závislé na type stroja, konkrétnych materiáloch karosérií či čipových modulov a samozrejme na požiadavkách zákazníka.

1. Predbežné laminovanie:
Behom predbežného laminovania sa lepiaca páska laminuje na modulový remeň. Tento krok možno uskutočniť v rade alebo mimo radu. Krok predbežnej laminácie nemá vplyv na skladovateľnost lepiacej pásky. Predlaminované modulové remene možno uskladniť rovnako dlhú dobu ako lepiacu pásku.

Nastavenie stroja:
 • Teplota 120 – 140 °C
 • Tlak 4 – 6 bar
 • Čas 1,5 – 3,0 s

2. Vnorenie modulu:
behom vnorenia modulu sa predlaminované moduly vyrežú z remeňa, umiestnia do dutiny karty a trvale prilepia do trupu karty vplyvom vysokej teploty. Presnosť upevnenia je závislá na type použitej vsadzovacej linky. Dnes sa nejčastejšie používajú dva rôzne spôsoby:

Jednoduchý proces - osadenie strojom (nízka teplota):
 • Teplota¹ 160 – 180 °C
 • Tlak 65 N/modul
 • Čas 2,0 – 4,0 s
Jednoduchý proces - osadenie strojom (vysoká teplota):
 • Teplota¹ 180 – 200 °C
 • Tlak 65 N/modul
 • Čas 1,0 – 1,5 s

Proces s viacerými krokmi (2 alebo viac tepelných razidiel) - osadenie strojom:
 • Teplota¹ 170 – 200 °C
 • Tlak 65 N/modul
 • Čas (na každý krok) 0,7 – 1,2 s

¹ Teplota meraná vnútri tepelného razidla

Pre iné aplikácie, okrem smart karty, použite iné parametre stroja. Podmienky uskladnenia podľa koncepcie skladovateľnosti tesa® HAF.

Poznámka: Hodnoty pevnosti spoja boli zistené v štandardných laboratórnych podmienkach (stredné hodnoty). Hodnota je zaručený limit priechodnosti kontrolovaný v každej výrobnej dávke (Materiál: Skúšobná vzorka brúseného hliníka / Podmienky spojenia: Tepl. = 120 °C; p = 10 bar; t = 8 min)
tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All technical information and data above mentioned are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. They shall be considered as average values and are not appropriate for a specification. Therefore tesa SE can make no warranties, expressed or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our technical staff will be glad to support you.

Súvisiace výrobky