tesa® 52916

Pre montáž fotopolymérových platní na kompresibilné sleevy

Popis výrobku

esa® 52916 je špeciálne navrhnutá pre montáž fotopolymérových platní (1,14mm [0,045"] alebo 1,70mm [0,067"]) na kompresibilné sleevy. Ide o obojstrannú pásku s rôznou lepivosťou na každej strane.

Vysoká lepivosť na otvorenej strane zaručuje pevné upevnenie pri priamej aplikácii na kompresibilný sleeve.

Optimálna lepivosť na strane tlačovej platne zaručuje, že tlačové platne sa dajú ľahko prelepovať a demontovať, pri tlači ale pevne držia.

Vďaka jej minimálnej hrúbke zaručuje polyesterový nosič ideálnu nosnú vrstvu medzi tlačovou platňou a sleevom. Týmto sa eliminujú akékoľvek interferencie a sleeve sa môže stláčať a vracať do pôvodného stavu počas tlače.

Hlavné aplikácie

tesa® 52916 je špeciálne navrhnutá pre montáž fotopolymérových tlačových platní (1,14mm [0,045"] alebo 1,70mm [0,067"]) na kompresibilných sleevoch.

Technické vlastnosti

Druh krycieho materiálu silikonový papier
Materiál nosiča PET fólia
Druh lepidla akrylát

Hodnotenie vlastností

Kategória hrúbky 100
tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All technical information and data above mentioned are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. They shall be considered as average values and are not appropriate for a specification. Therefore tesa SE can make no warranties, expressed or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. The user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our technical staff will be glad to support you.