Our Commitment to Sustainability

Bærekraft

tesas produkter forener det som hører sammen. Det samme gjelder bærekraftsagendaen, som danner grunnlaget for forretningsstrategien vår.

For miljøet, kundene og samfunnet

Vår strategi: I dag, i morgen og i fremtiden

Klimakrisen og andre miljøproblemer skaper enorme utfordringer for både tesa og samfunnet. Og vi er i ferd med å gå tom for tid. Mange forskjellige aktører må bidra for at vi skal kunne skape endringer for fremtiden. Vi som selskap må også gjøre vår del. Hos tesa tror vi at bærekraft ikke bare er en trend, men en av vår tids viktigste emner. Derfor har vi gjort “bærekraftig vekst” til en viktig del av bedriftsstrategien vår. Bærekraftsagendane vår definerer tydelig hvordan våre tre søyler, miljø, kunder og samfunn, skal innrettes. Dette har siden 2020 vært gjeldende for hele selskapet, og fungerer som referanseverdi for alle våre strategiske avgjørelser – både i dag, i morgen og i fremtiden.

Vår agenda

Fra en sirkulær økonomi til klimanøytral forretningsvirksomhet og en satsing på unge talenter: tesas nye bærekraftsagenda dekker syv nøkkelområder. Disse målene er en del av tre overordnede bærekraftsobjektiver som vi har implementert for å styrke virksomheten vår – og vi forplikter oss til å i større grad satse på dette området fremover. Vi har allerede satt oss ambisiøse mål og planlegger å integrere flere målsetninger i fremtiden. Som signatar av FNs Global Compact er vi forpliktet til å overholde initiativets ti prinsipper, samtidig som vi bidrar til FNs mål for bærekraftig utvikling.

For Our Environment
Miljø

Vi reduserer kontinuerlig vårt økologiske fotavtrykk langs hele produktlevesyklusen. Vi gjør en innsats for klimavern, sirkulære økonomiser og ansvarsbevisst bruk av ressurser ved å forplikte oss til bærekraftsmålene våre.

Our Focus Our Customers
Kunder

Vi har ansvar for å produsere bestandige og trygge produkter. Vi utvider kontinuerlig sortimentet vårt bestående av bærekraftige produkter slik at kundene våre får muligheten til å nå sine egne bærekraftsmål.

For Employees and Society
Samfunn

Rettferdige arbeidsvilkår sikrer at våre ansatte er friske, glade og motiverte – uavhengig av hvorvidt de arbeider direkte for selskapet eller er ansatt i verdikjeden. Utover dette støtter vi også den neste generasjonen innovatører gjennom den sosiale satsingen vår.

Sustainability Report Title
Bærekraftsrapport

Vil du ha mer informasjon om bærekraftssatsingen vår? Klikk her for vår aktuelle bærekraftsrapport. Den beskriver tesas ytelse, suksesser og utfordringer i det aktuelle regnskapsåret.