Tørglas til PVC-vinduer

Vindusruter

Vår tape muliggjør ny og moderne vindusdesign.

Sertifikater

Sertifikat

Lim i overensstemmelse med retningslinje VE-08/2, del 1

tesa® 62612 ift bevis for yteevne – rapport nr. 11-002533-PR04