Ikke-vevd tape

Ikke-vevd tape brukes typisk til bunting/skjøting av kabler eller ledninger.