tesa som arbeidsgiver

Vi kan takke våre medarbeidere for vår suksess

Det er medarbeiderne som er ansiktet utad for tesa overalt i verden, og det er de som har ført selskapet dit det er i dag: en markedsleder i Europa og nummer to på verdensmarkedet. For å kunne opprettholde og videreutvikle denne topplasseringen, er det for oss av største viktighet å ansette de rette personer til virksomheten.

Karriereutsikter og fordeler

For å sikre at våre ansatte blir godt kompensert for deres bidrag, tilbyr tesa lukrative personalegoder og gode arbeidsforhold i et internasjonalt orientert miljø.

Aktiv støtte av våre medarbeideres karriereutvikling er en del av vår bedriftskultur, og initiativ og faglig engasjement verdsettes og fremmes. Vi satser på fullstendig utvikling av eksisterende potensial. Fortsatt fremgang i en tid preget av endringer krever samarbeid og kontinuerlig videreutdanning.

Som et globalt selskap ser vi hos tesa ut over våre egne snevre interesser, og støtter internasjonal utvikling via spesielle programmer. For å utvikle våre ansattes fulle potensial og for å oppdage nye talenter, tilbyr tesa et hensiktsmessig arbeidsmiljø i overenstemmelse med vår HR-utviklingspolitikk. Vi har programmer og HR-verktøy som følger deg gjennom hele karrieren, og som hjelper deg til muligheten for en stilling med større ansvar, så tidlig som mulig.

Til gjengjeld så forventer vi motivasjon, engasjement og initiativ, bevissthet om kvalitet og service, samt et ønske om å bidra med innovative ideer og konsepter, som kan gi suksess i virksomheten.

Prinsipper

tesas prinsipper omfatter også samfunnsansvar. Vi produserer produktene våre på en bærekraftig måte og investerer i miljøvennlige produksjonsprosesser. Siden mars 2006 har vi også vært et offisielt medlem av FNs Global Compact – et ytterligere trinn som gjør det mulig for oss å leve opp til selskapets lange tradisjon om å støtte universelle prinsipper og verdier ved å delta i en rekke forskjellige sosiale prosjekter.