Personvernerklæring

Vi verdsetter personvernet ditt. Derfor behandler vi personopplysningene dine i samsvar med den gjeldende personvernforordningen til enhver tid.

Nedenfor ønsker vi å informere deg om behandlingen av personopplysninger.

Du kan navigere her for å finne relevant personverninformasjon som passer for ditt spesifikke behov

Her finner du informasjon om måten vi beskytter opplysningene dine på. I tillegg til den generelle personvernerklæringen er det ytterligere spesifikke personvernregler.

(Du er her) Personvernerklæring for generell personverninformasjon

Her kan du finne ut hvordan vi generelt håndterer personopplysningene dine. I tillegg til kontaktopplysningene til oss og til personvernombudet vårt, kan du finne informasjon om rettighetene dine her.

Personvernerklæring for sidene vi har på sosiale medier
Hvis du ønsker å lese mer om håndtering og behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av plattformer på sosiale medier, kan du klikke her.

Personverninformasjon fortesa PRO
Her kan du finne informasjon om hvordan vi behandler opplysningene dine hvis du har en kundekonto hos tesa PRO.

Personvernerklæring knyttet til markedsføring
Her kan du lese hvordan vi bruker opplysningene dine som en del av markedsføringen vår, for eksempel til nyhetsbrev, kundeundersøkelser eller markedsundersøkelser.

Personvernmerknader for informasjonskapsler og verktøy på tesa.com
Informasjon om tredjeparts informasjonskapsler og verktøy som brukes på tesa.com, finner du i våre innstillinger for informasjonskapsler. Her kan du også når som helst tilbakekalle eller endre ditt samtykke til informasjonskapsler og verktøy

Ansvarlig person 

I tillegg kan andre selskaper i tesa-konsernet [se oversikt over tesa-konsernet] også være ansvarlige på grunnlag av tesa-konsernets interne personvernregler.

Databehandling av kunder og interessenter

Har du spørsmål om noe, tilbyr vi deg muligheten til å kontakte oss via et skjema som finnes på nettsiden. I dette tilfellet kreves det opplysninger som er merket som obligatoriske,  for at vi skal kunne tildele og besvare forespørselen. Ytterligere informasjon kan oppgis frivillig. I så fall behandles personopplysningene dine regelmessig basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav a) i personvernforordningen og/eller i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen basert på våre legitime interesser i å svare på forespørselen din.

Databehandling av forretningspartnere, kunder, leverandører og interessenter

Behandlingen av personopplysningene dine kan på den ene siden skje på grunn av iverksetting av prekontraktuelle tiltak som går forut for et kontraktsregulert forretningsforhold, eller på den andre siden i oppfyllelsen av forpliktelser som følger av en kontrakt som er inngått med deg. Dette kan for eksempel omfatte behandling av kjøpsordrer, leveranser eller betalinger, eller utarbeidelse og svar på forespørsler om tilbud fra enkeltpersoner, for å bestemme inngåelsen av eller betingelsene for et kontraktsforhold (art. 6 nr. 1 bokstav b) i personvernforordningen).

I tillegg er tesa underlagt ulike rettslige forpliktelser som kan kreve behandling av personopplysningene dine (art. 6 nr. 1 bokstav c) i personvernforordningen). Disse rettslige forpliktelsene kan for eksempel ha hjemmel i skattelovgivning, handelsrett, lovgivning om utenrikshandel eller sanksjonslovgivning.

I tillegg kan det være nødvendig for behandlingen av personopplysningene dine for å beskytte legitime interesser (art. 6 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen. De legitime interessene er spesielt inngåelse eller gjennomføring av kontrakter og andre forretningsforbindelser med våre forretningspartnere, leverandører eller interesserte parter som du kan opptre som representant for eller som ansatt. Videre er legitime interesser interne administrative formål (f.eks. for regnskap) eller å sikre IT-sikkerhet og drift, samt å gjennomføre samsvarsundersøkelser, for å sikre sikkerheten ved bygninger og anlegg eller å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav.

I forbindelse med forretningsforholdet vårt må du oppgi de personopplysningene som er nødvendige for etablering, implementering og avslutning av et forretningsforhold og for oppfyllelse av de tilhørende forpliktelsene som vi er lovpålagt å innhente, eller har rett til å innhente på grunnlag av legitime interesser. Uten disse opplysningene vil vi generelt ikke kunne kontakte deg og/eller inngå et forretningsforhold med deg. Hvis du har gitt oss opplysninger frivillig, vil vi angi dette tilsvarende når vi henter inn opplysningene.

Hvis du samtykker (art. 6 S. nr. 1 bokstav a) i personvernforordningen til bruk av personopplysninger til reklame- og markedsundersøkelsesformål, vil vi også bruke opplysningene dine til formålene som samtykket ble gitt for (f.eks. for nyhetsbrev) inntil du trekker samtykket tilbake. Dette betyr at vi vil kontakte deg på den måten som er angitt i samtykkeerklæringen (f.eks. e-post, telefon, post), og gi deg informasjon og individualisert annonsering om våre produkter og tjenester basert på analysen av kjøps- og klikkeatferden din på nettsidene våre. Endelig bruker vi opplysningene dine til å analysere og forbedre effektiviteten til nettsidene våre. 

Utlevering av data

Personopplysningene dine vil alltid bli behandlet konfidensielt av oss og vil kun bli overført til følgende mottakere:

I noen tilfeller kan det være nødvendig for oss å videreformidle personopplysningene dine til andre globale selskaper innenfor konsernet vårt for de ovennevnte formålene [se oversikten over tesa-konsernet]. Vi videreformidler opplysningene som innhentes som en del av kontaktskjemaet, til selskapet som er ansvarlig for å behandle henvendelsen din. Personopplysningene dine kan derfor også bli behandlet i land utenfor EU/EØS, i den grad dette er nødvendig for å svare på forespørselen din. 

Vi deler opplysningene dine med tjenesteleverandører som støtter oss i driften av nettsidene og IT-systemene våre. Tjenesteleverandørene våre er strengt bundet av våre instrukser og er kontraktsmessig forpliktet i henhold til dette. Dette inkluderer spesielt vertsleverandører for nettsidene og byråene for deres støtte og vedlikehold, leverandører av nyhetsbrevtjenester og andre IT-tjenesteleverandører for vertstjenester, støtte og vedlikehold av de andre IT-systemene våre.

 Personopplysninger fra kunder og leverandører kan også overføres til eksterne tjenesteleverandører (f.eks. skattekonsulenter og juridiske rådgivere).

Våre tredjeparts forretningspartnere, inkludert LexisNexis, kan gi oss personopplysningene dine for å gjøre det mulig for oss å utføre bakgrunnssjekk og screeningaktiviteter, for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, og for andre formål, som beskrevet i denne personvernerklæringen. LexisNexis er ansvarlig for alle personopplysninger som LexisNexis innhenter og lagrer om deg til vi mottar dem. Du kan finne ut mer om hvordan LexisNexis innhenter og bruker personopplysningene dine ved å lese personvernerklæringen deres på https://www.lexisnexis.com/global/privacy/de/article-14-bis.page.

Dessuten bruker vi noen ganger programtillegg fra andre leverandører på nettstedet vårt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese våre innstillinger for informasjonskapsler.

Databehandling i tredjeland

Hvis vi overfører personopplysninger til mottakere utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), vil overføringen kun finne sted dersom EU-kommisjonen har bekreftet at tredjelandet har et tilstrekkelig personvernnivå, dersom et tilstrekkelig personvernnivå har blitt avtalt med datamottakeren (for eksempel på grunnlag av eksisterende tilstrekkelighetsbeslutninger eller ved hjelp av EUs standard kontraktsklausuler), eller hvis du har gitt oss samtykke til dette i samsvar med kravene i artikkel 49 i personvernforordningen.

Informasjonskapsler og tredjepartsverktøy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og andre teknologier som tredjepartsverktøy. Informasjonskapsler er tekstfiler eller informasjon som lagres på datamaskinen din. Det gjør det mulig å analyse bruken av nettstedet og gjør at du blir gjenkjent automatisk ved neste besøk. Du kan forhindre installasjon av informasjonskapsler ved å stille inn nettleseren din. Dette kan føre til at du ikke kan bruke alle tjenestene fullt ut. Vil du vite mer om bruken av informasjonskapsler på nettstedet vårt, kan du ta en titt på våre innstillinger for informasjonskapsler.

Hvis du ønsker å endre innstillingene du har gjort i vår Cookie Switch (et verktøy for administrasjon av informasjonskapsler), kan du gjøre det i innstillinger for informasjonskapsler.

Bruk av logger

Hver gang du går inn på nettstedet, opprettes det midlertidige logger som behandles for statistiske formål og for å forbedre kvaliteten på nettstedet vårt.  Disse dataloggene består av følgende data:

  • navnet og adressen til det forespurte innholdet
  • dato og klokkeslett for forespørselen
  • datamengden som er overført
  • tilgangsstatusen (innhold overført, innhold ikke funnet)
  • beskrivelsen av nettleseren og operativsystemet som ble brukt
  • henvisningslenken, som viser hvilken side du var på, før du kom til vår
  • IP-adressen til datamaskinen som kom med forespørselen. Denne er forkortet slik at en personlig referanse ikke lenger kan etableres.

De nevnte dataloggene behandles kun anonymt.

I tillegg lagrer vi hele IP-adressen som overføres av nettleserenheten din for et strengt spesifikt formål i en periode på syv dager. Det er for å kunne oppdage, begrense og eliminere angrep på nettsidene våre. Etter denne perioden sletter eller anonymiserer vi IP-adressen. Rettsgrunnlaget er art. 6 1 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen. Vi forbeholder oss retten til å kontrollere disse dataene i etterkant dersom vi blir oppmerksomme på konkrete indikasjoner på ulovlig bruk. Dataene slettes umiddelbart dersom det ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet, men senest etter 7 dager

Varighet av datalagring

Opplysningene dine lagres av oss så lenge det er nødvendig for formålet ovenfor eller for å overholde en lovpålagt oppbevaringsperiode (f.eks. oppbevaringsplikt i henhold til skatte- og handelsrett), og tesa har ingen legitim interesse i å lagre dataene dine lenger. 

Registrerte personers rettigheter

Når personopplysningene dine behandles, gir personvernforordningen deg visse rettigheter som registrert:

Rett til innsyn (art. 15 i personvernforordningen)

Du har rett til å be om bekreftelse på om det behandles personopplysninger om deg. Hvis dette er tilfellet, har du rett til informasjon om disse personopplysningene og til informasjonen som er oppført i detalj i art. 15 i personvernforordningen.

Rett til retting (art. 16 i personvernforordningen)

Du har rett til å be om at det utføres retting uten ugrunnet opphold av eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg og, der det er aktuelt, utfylling av ufullstendige data.

Rett til sletting (art. 17 i personvernforordningen)

Du har rett til å be om at personopplysninger om deg slettes uten ugrunnet opphold, forutsatt at én av grunnene som er oppført i detalj i art. 17 i personvernforordningen, gjelder.

Rett til begrensning av behandling (art. 18 i personvernforordningen)

Du har rett til å be om begrensning av behandlingen hvis én av betingelsene oppført i art. 18 i personvernforordningen gjelder, f.eks. hvis du har protestert mot behandlingen, for varigheten av den behandlingsansvarliges vurdering.

Rett til dataportabilitet (art. 20 i personvernforordningen)

I visse tilfeller, som er oppført i detalj i art. 20 i personvernforordningen, har du rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format eller å be om overføring av disse dataene til en tredjepart.

Rett til å trekke tilbake (art. 7 i personvernforordningen)

Hvis databehandlingen er basert på ditt samtykke, har du rett til å tilbakekalle samtykket du har gitt til bruk av personopplysningene dine når som helst i henhold til art. 7 nr. 3 i personvernforordningen. Vær oppmerksom på at tilbakekallingen kun gjelder for fremtiden. Behandling som har funnet sted før tilbaketrekkingen, berøres ikke.

Rett til innsigelse (art. 21 i personvernforordningen)

Dersom data innhentes på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen (databehandling for å ivareta legitime interesser) eller på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav e) i personvernforordningen (databehandling for å ivareta allmenne interesser eller i utøvelse av offentlig myndighet), har du rett til å protestere mot behandlingen når som helst av årsaker som oppstår ut fra din spesielle situasjon. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene med mindre det er beviselig overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare rettskrav.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet (art. 77 i personvernforordningen)

I henhold til art. 77 i personvernforordningen har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom du mener at behandlingen av personopplysningene dine er i strid med personvernbestemmelsene. Retten til å klage kan gjøres gjeldende spesielt for en tilsynsmyndighet i den medlemsstat der du har ditt vanlige bosted, har ditt arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted.

Endringer i personvernerklæringen vår 

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen for å sikre at den overholder gjeldende rettslige krav eller for å implementere endringer i tjenestene våre i personvernerklæringen, for eksempel når vi introduserer nye tjenester. Det neste besøket ditt vil være underlagt den nye personvernerklæringen. 

Spørsmål

Hvis du har spørsmål angående behandlingen av personopplysningen dine, kan du kontakte personvernombudet vårt direkte. Vedkommende vil være tilgjengelig med teamet sitt også i tilfelle av forespørsler om informasjon, applikasjoner av registrerte rettigheter eller klager. 

Kontakt konsernets personvernombud (for EU)

Ekstern personvernombud

Jennifer Jähn-Nguyen
Sechslingspforte 2
22087 Hamburg, Tyskland

dataprotection@tesa.com