Personvernerklæring

Vi verdsetter personvernet ditt. Derfor behandler vi personopplysningene dine i samsvar med den gjeldende personvernforordningen til enhver tid.

Nedenfor ønsker vi å informere deg om behandlingen av personopplysninger.