Employees_RandD-002_72dpi-1

Medlemskap

Som en del av tapeindustrien ser vi det som vårt mål, sammen med andre deltakere fra bransjen, å forme de tekniske standardene, markedstrendene og lovbestemmelsene. Derfor er vi medlem av følgende organisasjoner.Afera

tesa er medlem af Afera - Det europæiske tapeforbund. Medlemskabet omfatter producenter, leverandører af råmaterialer og maskiner, forarbejdningsvirksomheder (der f.eks. trykker, tilskærer, udstanser og laminerer tape) og nationale tapeorganisationer.
Tesa er medlem av Afera

Afera er en ikke-kommersiell europeisk bransjeforening som representerer interessene til de ledende virksomhetene og organisasjonene i tapeindustrien. Medlemskapet omfatter produsenter, leverandører av råmaterialer og maskiner, virksomheter som utfører forarbeiding (som f.eks. trykker, skjærer til, stanser ut og laminerer tape) og nasjonale tapeorganisasjoner. Med over 50 års erfaring i å tjene som den europeiske tapeindustriens stemme utad engasjerer Afera sin voksende medlemsbase i nettverks- og utdanningsarrangementer, europeiske og internasjonale standardiseringsprosedyrer for testmetoder samt markedsdata og tekniske data og informasjonsressurser. Afera er også Europas ledende talsmann for tape fremfor tradisjonelle mekaniske monteringsanordninger og vått lim som den mest innovative sammenføyings- og monteringsløsningen for designere, ingeniører og produsenter innenfor alle tenkelige industrier.

Les mer

Global Compact

Siden 2006 har tesa været medlem af Global Compact.
tesa støtter FNs Global Compact

I FNs Global Compact mener vi at det er mulig å skape en bærekraftig og inkluderende global økonomi som gir varige fordeler for mennesker, lokalsamfunn og markeder. Det er vår visjon.
For å få dette til å skje, støtter FNs Global Compact virksomhetene i å:

  • drive virksomhet på en ansvarlig måte ved å tilpasse strategiene og driften til de ti prinsippene om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon
  • iverksette strategiske initiativer for å fremme bredere samfunnsmessige mål som f.eks. FNs kommende bærekraftige utviklingsmål, med særlig fokus på samarbeid og innovasjon.

Les mer om Global Compact

Les mer

IVK

IVK er verdens største – og set ud fra den brede serviceportefølje samtidig verdens førende – nationale organisation inden for limbindingsteknologi.
tesa er medlem av IVK

Industrieverband Klebstoffe er den tyske limbransjens interesseorganisasjon, og representerer mer enn 120 tyske produsenter av råmaterialer og tape. De jobber for interessene til partnerne og vitenskapelige institusjoner.
IVK er verdens største – og sett ut fra den brede serviceporteføljen samtidig verdens ledende – nasjonale organisasjon innenfor limteknologi.

Den tyske lim-, tetningsmiddel- og tapeindustrien, som hovedsakelig består av små og mellomstore virksomheter, har en årlig omsetning på over 3,5 milliarder euro. Den økende bruken av limteknologi i nesten alle bransjer skaper en merverdi som er anslått til å være på mer enn 370 milliarder euro.

Les mer

PSTC

Pressure Sensitive Tape Council er en 60 år gammel ikke-kommerciel nordamerikansk brancheforening for tapeproducenter og tilknyttede leverandører. PSTC er dedikeret til at hjælpe branchen med at producere trykfølsomme tapeprodukter i høj kvalitet på verdensmarkedet.
Tesa er medlem av PSTC

Pressure Sensitive Tape Council er en 60 år gammel ikke-kommersiell nordamerikansk bransjeforening for tapeprodusenter og tilknyttede leverandører. PSTC er dedikert til å hjelpe bransjen med å produsere trykkfølsomme tapeprodukter av høy kvalitet på verdensmarkedet.
PSTC tilbyr utdanning og samarbeider tett med det amerikanske miljødirektoratet om luftforskrifter, det amerikanske arbeidstilsynet om ansettelsesbestemmelser og med ASTM og andre globale bransjeorganisasjoner om å harmonisere testmetoder. PSTC er globalt anerkjent for sine testmetoder for tape, som sikrer god kvalitetskontroll av selvklebende tape. PSTC overvåker også lovgivningsaktiviteter og oppmuntrer til bærekraftig og ansvarlig produksjonspraksis med sitt Responsible Tape Manufacturer Certification Program.

Les mer