Ledelse og styre

Styremedlemmene er i fellesskap ansvarlige for administrasjonen av selskapet. Styret har som hovedansvar konsernets strategiske ledelse, ressursallokering, finansiell regnskapsføring og rapportering, risikostyring og virksomhetskontroll.Country Manager tesa Nordic

Ledelsen i tesa SE

Administrasjonen i tesa SE

Styret i tesa SE

Styret i tesa SE består av seks medlemmer som velges av de aksjonærene som er til stede og representert på den årlige generalforsamlingen. Mandatperioden for styremedlemmene er fem år. Ved avslutningen av perioden er de berettiget til gjenvalg. Styrelederen velges av styremedlemmene.

Dr. Ulrich Schmidt
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Dr. Martin Stark
Vice Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest ag,
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH,
Member of Supervisory Board Beiersdorf AG, Merchant

Frank Ganschow
Works Council Chairman tesa SE

Matthias Locher
Supplier Developer tesa Werk Offenburg GmbH