Ledelse og styre

Styremedlemmene er i fellesskap ansvarlige for administrasjonen av selskapet. Styret har som hovedansvar konsernets strategiske ledelse, ressursallokering, finansiell regnskapsføring og rapportering, risikostyring og virksomhetskontroll.

Styret i tesa SE

Styret i tesa SE består av seks medlemmer som velges av de aksjonærene som er til stede og representert på den årlige generalforsamlingen. Mandatperioden for styremedlemmene er fem år. Ved avslutningen av perioden er de berettiget til gjenvalg. Styrelederen velges av styremedlemmene.

Dr. Martin Stark
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Astrid Maria Hermann
Chief Financial Officer at Beiersdorf AG

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest GmbH & Co. KGaA
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH

Kirstin Weiland
Works Council Chairwoman tesa SE

Thomas Wulff
Works Council Chairman tesa Plant Hamburg