Montering av dørpanel

Montering av dørpaneler

Rask dørmontering med et sertifisert produkt til montering av dørpaneler – Finn nye muligheter til dørproduksjonen.

Sertifikater

Sertifikat

Test av inngangsdør i forskjellige klimaer – ift-bevis for yteevne

  • tesa® ACXplus 7074 – rapport nr. 14-002596-PR04

 

Lim i overensstemmelse med retningslinje VE08/2 – ift-bevis for yteevne

  • tesa® ACXplus 7074 – rapport nr. 10-000666-PB01