sosial-distansering-tape-eksempel-offentlig-transport

Sikkerhets- og beskyttelsestape

Vi har pålitelige klebeløsninger til deg som ønsker å gjennomføre sikkerhetstiltak f.eks. ved å markere avstandsoppdeling eller produsere personlig verneutstyr.