Avstandsmarkering på tog og annen kollektivtransport

Sikkerhets- og beskyttelsestape

Vi har pålitelige klebeløsninger til deg som ønsker å gjennomføre sikkerhetstiltak f.eks. ved å markere avstandsoppdeling eller produsere personlig verneutstyr.